Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

streda 22. apríla 2009

Čo vás robí NE buddhistom

Recenzia knihy "Čo vás robí NIE buddhistom" od Dzongsar Džamjang Khjentseho

Z úvodu do knihy:

"Takže, čo vás robí buddhistom? Nemusíte sa narodiť v buddhistickej krajine, alebo buddhistickej rodine, nemusíte nosiť róby, alebo si holiť hlavu, môžete jesť mäso a uznávať Eminema a Paris Hilton. To neznamená, že nemôžete byť buddhisti."


Ak by som mal niečo napísať o tejto knižke, ktorá je písaná veľmi moderne a poplatne dnešnej dobe, ale zároveň veľmi provokatívne, bez toho, aby som ju celú prekladal, začal by som asi so štyrmi stanzami, ktoré autor prezentuje čitateľovi, a ktorými ho akoby vyzýva:

1. Dokážete akceptovať, že všetky veci sú pominuteľné a že nie je žiadna esenciálna podstata/substancia, alebo koncept, ktorý by bol trvalý?

2. Dokážete akceptovať, že všetky emócie prinášajú bolesť a utrpenie a nie je žiadna emócia, ktorá by bola čisto príjemná?

3. Dokážete akceptovať, že všetky javy sú iluzórne a prázdne?

4. Dokážete akceptovať, že osvietenie je za konceptami; že to nie je dokonalé blažené nebo, ale namiesto toho oslobodenie z klamu?

Podľa autora, iba ak dokážete na všetky otázky odpovedať jednohlasné "áno", tak sa môžete skutočne považovať za buddhistov.


Kniha má štyri kapitoly, plus úvod a záver:

1. Výtvory/fabrikácie a pominuteľnosť

2. Emócia a bolesť

3. Všetko je prázdnota

4. Nirvána je za konceptami.


Autor začína celú knihu príbehom princa Siddhárthu, jeho mladosťou v prepychu a klame, ktorým ho obklopoval jeho otec, až kým nedošlo k slávnym štyrom vychádzkam za brány paláca, kde princ uvidel, starobu, chorobu, smrť a potulného askétu. V buddhistickej praxi často kontemplujeme tieto aspekty života, ale nie kvôli rozvinutiu beznádeje a pesimizmu, ale kvôli otvoreniu očí k skutočnosti, ako svet funguje. Pre Siddhárthu to bol štart, nie pesimistický, ale veľmi duchaplný štart duchovného hľadania konečného oslobodenia z utrpenia. Autor poukazuje na to, ako tieto veci vo svojich životoch prehliadame a myslíme si, že pominuteľnosť sa práve nám nejako vyhne:

"Možno si myslíme, že jedného dňa dosiahneme dokonalú zrelosť z lekcíí nášho života. Očakávame, že sa z nás stanú múdri starý mudrci, ako majster Yoda, neuvedomujúc si, že zrelosť je len ďalší aspekt rozkladu. Podvedome sme vábení očakávaním, že dosiahneme štádium, keď sa už nebudeme musieť na nič opätovne pútať. Jedného dňa dosiahneme "šťastný navždy." Sme presvedčený o predstave "vyriešenia." Je to, ako by všetko, čo sme doposiaľ zažívali, celý náš život až do tohto okamihu, bola len kostýmová skúška. Veríme, že naše hlavné vystúpenie ešte len príde a tak nežijeme pre dnešok. ... Pre väčšinu ľudí je toto nekonečné menežovanie, preskupovanie, zdokonaľovanie definíciou "žitia". V skutočnosti čakáme, kedy život začne."


Autor ďalej na veľa príkladoch ukazuje, čo to pominuteľnosť skutočne je, a ako funguje dokonca aj na "západe".


V ďalšej kapitole autor pokračuje v príbehu princa Siddhárthu, ktorý opúšťa prísnu askézu a usadá na podušku z trávy kuša, pod strom bódhi, kde príde hlavný útok Máru, vládcu nevedomosti. Útočí prostredníctvom svojich dcér, ktoré predstavujú rozličné typy emócií. Tu sa autor pozastavuje a rozvíja túto tému a ukazuje, ako to, čo považujeme za súčasné šťastie väčšinou vyústi v budúce utrpenie. Ako sa nechávame zlákať definíciou šťastia, ako je nám predkladaná spoločnosťou, reklamami, médiami a pod, a pritom každé takéto šťastie končí v utrpení, ktoré je v ňom samotnom prítomné:

"Emócie môžu byť detinské. Napríklad, môžete sa nahnevať, pretože druhý človek nie je nahnevaný a vy si myslíte, že by mal byť. Alebo môžete byť jeden deň znepokojený, pretože je váš partner príliš vlastnícky a ďalší deň, pretože nie je dostatočne vlastnícky. Niektoré emócie sú ohromujúce pre prípadného pozorovateľa, ako keď Princ Charles v tajnom momente flirtu, poznamenal svojej vtedy milenke Camille Parker Bowles, že by mu nevadilo, keby sa znovuzrodil ako jej tampón. Niektoré emócie sa manifestujú, ako arogancia, ako keď osadníci Bieleho Domu ohromujú ich ideami slobody vo svete. Nanucovať svoje osobné názory druhým skrz silu, vydieranie, klamanie, alebo jemnou manipuláciou je takisto súčasť našej emočnej aktivity. Američania pociťovali seba-uspokojivé emócie, keď George Bush z lietadlovej lodi USS Abraham Lincoln, deklaroval víťazstvo nad Irakom, hoci v skutočnosti vtedy vojna sotva začala. ... Všetky tieto rozličné emócie a ich následky pochádzajú z neporozumenia, a toto neporozumenie pochádza z jedného zdroja, ktorý je koreňom nevedomosti - pripútanosti k ja."


Ďalej sa autor zaoberá Siddhárthovým objavením vzájomnej závislosti veci, neexistencie nezávislej podstaty. Toto poznanie sa v buddhizme nazýva prázdnotou, šúnjatou a býva často zle chápané, pokiaľ nie je dostatočne študované. Autor v knihe rozoberá prázdnotu veľmi jednoducho a pragmaticky, bez veľkej filozofie, pekne na bežných príkladoch:

"Hoci Siddhártha zrealizoval prázdnotu, prázdnota nebola vyrobená Siddharthom, ani nikým iným. Prázdnota nie je výsledok jeho zjavenia, ani nebola rozvinutá ako teória, ktorá urobí ľudí šťastnými. Keby ju Siddhártha učil, alebo nie, prázdnota by vždy bola prázdnotou, hoci paradoxne nemôžeme v skutočnosti ani povedať, že prázdnota vždy bola, pretože je mimo čas a formu. Prázdnota nesmie byť intepretovaná ani ako negácia existencie - to jest, nemôžeme povedať, že tento relatívny svet tiež neexistuje - pretože, aby ste niečo negovali, musíte priznať, že je tu na prvom mieste niečo je, čo chcete negovať. Prázdnota nemaže našu každodennú skúsenosť. Siddhártha nikdy nepovedal, že namiesto toho, čo zažívame existuje niečo veľkolepé, lepšie, čistejšie, alebo božskejšie. Nebol ani anarchistom, ktorý by odmietal zjavnosť, alebo funkčnosť našej svetskej existencie. Nepovedal, že nie je žiadna dúha, ani šálka čaju. Môžeme si užívať našu skúsenosť, ale to, že niečo prežívame neznamená, že to skutočne existuje.... Klasický buddhistický príklad ilustrujúci prázdnotu je lano a had. Povedzme, že tu je zbabelý muž, ktorý sa volá Jack, ktorý má fóbiu z hadov. Jack vchádza do matne osvetlenej miestnosti, uvidí hada zvinutého v rohu a spanikári. V skutočnosti sa díva na pruhovaný opasok Giorgo Armani, ale v hrôze si zle vyložil, čo vidí do takej miery, že môže zomrieť od ľaku - smrť spôsobená hadom, ktorý v skutočnosti neexistuje. Kým je pod dojmom, že je to had, bolesť a úzkosť, ktoré zažíva je to, čo buddhisti nazývajú "samsára", čo je mentálna pasca. Našťastie pre Jacka, jeho kamarátka Jill vchádza do miestnosti. Jill je pokojná a rozumná a vie, že Jack si myslí, že vidí hada. Môže zapáliť svetlo a vysvetliť Jackovi, že tu nie je žiadny had, že to je v skutočnosti opasok. Keď sa jack presvedči, že je v bezpečí, táto úľava nie je nič iné, než to, čo buddhisti nazývajú "nirvána" - oslobodenie a sloboda. Ale jackova úľava je založená na klame nebezpečnej bytosti, ktorá bola odvrátená, hoci tu v prvom rade nebol žiadny had a nič, čo by spôsobilo jeho utrpenie.

Je dôležité pochopiť, že zapálením svetla a ukázaním, že tu nie je had Jill tiež hovorí, že tu nie je žiadna absencia hada. Inými slovami, nemôže povedať "Had je už preč", pretože had tam nikdy nebol. Nenechala hada zmiznúť, ani ako Siddhártha nevyrobil prázdnotu. Kvôli tomuto trval Siddhártha na tom, že nemôže zmiesť preč utrpenie druhých mávnutím ruky. Môže iba vysvetliť z vlastnej skúsenosti, že tu v prvom rade žiadne utrpenie nebolo, čo je ako pre nás zapálenie svetla.

Keď našla Jill Jacka zmrznutého v hrôze, mala niekoľko možností, čo spraviť. Mohla priamo ukázať, že tu nie je žiadny had, alebo mohla použiť zručnú metódu, ako je vyhnanie "hada" z miestnosti. Ale ak je Jack tak vyľakaný, že je neschopný rozlíšiť hada od opasku hoci je zažaté svetlo, a ak by Jill nebola zručná, mohla by potom veci v skutočnosti ešte zhoršiť. Ak by mávala opaskom pred Jackovou tvárou, mohol by zomrieť na infarkt. Ale ak je Jill zručná a vidí, že Jack je zmätený, môže povedať "Áno, vidím hada" a opatrne vyniesť opasok, aby sa mohol Jack cítiť za nejaký čas bezpečne. Možno potom, keď sa uvoľní, môže ho jemne viesť k bodu, keď uvidím, že tu od počiatku nebol žiadny had.

Siddhárthove náuky sú metódy pre takéto oslobodenie. Dharma je niekedy nazývaná svätou, hoci v skutočnosti nie je v buddhizme žiadna božskosť. Cesta je metóda, ktorá nás vedie z jedného miesta na druhé; v tomto prípade nás cesta vedie z nevedomosti k neprítomnosti nevedomosti. Používame slovo svätá, alebo vznešená, pretože múdrosť dharmy nás môže oslobodiť zo strachu a utrpenia, čo je vo všeobecnosti úloha božstva."


V poslednej kapitole autor vyvracia rôzne zlé pochopenia, čo to nirvána je a čo nie:

"Nirvána, osvietenie, oslobodenie, sloboda, nebo - to sú slová, ktoré mnohí ľudia vyslovujú a len niekoľký skúmajú. Aké to je vstúpiť do jedného z týchto stavov? Hoci si môžeme myslieť, že nirvána je úplne odlišná od neba, naše verzie neba a nirvány majú zhruba rovnaké charakteristiky. Nebo/nirvána je miesto, kam pôjdeme keď umrieme po mnohých rokoch platenia poplatkov, robenia praxe, a keď sme boli dobrí občania. Stretneme mnohých našich starých kamošov, pretože to je miesto, kde sa stretávajú všetci "dobrí" mŕtvy ľudia, zatiaľ čo všetci nie-tak-dobrí mŕtvy ľudia trpia tam dolu. Môžeme konečne vyriešiť záhady života, dokončiť začatú prácu, dopriať si odškodnenia a možno vidieť do našich minulých životov. Malé deti bez pohlavných orgánov poletujú okolo nás robiac náš pancier. Náš pobyt spĺňa všetky potreby a túžby a sme dobre situovaní v komunite ostatných nirvánčanov, ktorí dodržujú pravidlá. Nemusíme zamkýnať okná a dvere a pravdepodobne tu nie je potreba polície. Ak tu sú politici, sú všetci dôveryhodní a čestní. všetko je tak, ako si želáme, je to ako veľmi príjemný domov dôchodcov. Alebo si možno niektorí z nás predstavujú najčistejšie z čistých bielych svetiel, priestrannosť, dúhy a obláčiky, na ktorých odpočívame a praktikujeme naši schopnosti jasnovidnosti a vševednosti. Nebojíte sa žiadnej smrti, lebo už ste mŕtvy a nie je čo stratiť. Jediná starosť môže byť strach o našich drahých priateľov a členov rodiny, ktorých sme za sebou zanechali.

Siddhártha považoval všetky tieto verzia posmrtného života za fantázie."


V ďalšom autor vyvracia aj klasické nepochopenie, že cieľom duchovnej snahy je trvalé šťastie. Pritom nirvána je "definovaná", ako neprítomnosť utrpenia a delúzie. Koniec klamu. Šťastie je tiež pasca. Na otázku, ako je oslobodenie pociťované dáva autor opäť trefný príklad: bolesť hlavy. Vieme, aká to je úľava, keď hlava prestane bolieť, ale teraz, keď nás nebolí nás to nerobí definitívne šťastnými.


V závere sa povenoval aj mojej obľúbenej téme v časti "Náhľad je konečný vzťažný bod":

"Náhľad je jadrom každého náboženstva. Na medzináboženskej konferencii nemáme na výber, len byť diplomatický a súhlasiť, že všetky náboženstvá sú v zásade rovnaké. Ale v skutočnosti majú veľmi rozdielne náhľady a nikto iný, než vy sami, nemôže posúdiť, či je jeden náhľad lepší, než druhý. Iba vy sám, ako individualita, s vašou vlastnou mentálnou kapacitou, chuťou, pocitmi a výchovou si môžete vybrať náhľad, ktorý pre vás funguje.

Autor vysvetľuje základný buddhistický náhľad, tzv. Štyri pečate, ktoré sú:

1.všetky zložené veci sú pominuteľné

2. všetky emócie sú utrpením (všetky veci poškvrnené vášňami sú utrpením)

3. všetky javy sú bez vrodenej existencie (nezávislej podstaty)

4. nirvána je za konceptami (alebo tiež, konečný mier)Vlastne celá kniha sa točí okolo týchto štyroch výrokov, ktorými definoval svoju náuku Buddha sám.

Knihu veľmi odporúčam, nie len pre začiatočníkov, ale aj „pokročilých“ praktikujúcich buddhistov.

Môžete si ju objednať napr. TU. počítať si v nej online môžete TU.


Enjoy! :)31 komentárov:

Robert povedal(a)...

"Všetky emócie sú utrpením" - podla mna je to totalna kravina!

..sedim obyvacke a pisem na pocitaci. Je mi celkom prijemne a nic, co by sa dalo nazvat "utrpenim" necitim. Ale predsa, je mi trocha zima. Vyjdem na dvor a sadam si na lavicku. Svieti slnko. Je to velmi prijemne. Prichadza macka - pohladim ju. V tomto okamihu ziadne utrpenie NEEXISTUJE! Naopak emocie tu jednoznacne pritomne su..

Jeden moj znamy nedavno napisal: "Ak si myslite, ze mozete s niekym spat, bez toho, aby ste po nom tuzili, tak vam prajem pekne sexualne zazitky. To uz bude lepsie ist do laboratoria a odovzdat spermie."

Myslim, ze je to celkom trefne.
Budhizmus jednoznacne neznamena ani vzdanie sa vsetkych emocii, ani vzdanie sa vsetkych tuzieb.

Nie je pravda, ze kazda emocia alebo kazda tuzba automaticky prinasa utrpenie.

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

V pohode, Tvoj názor, ktorý sa ale nezlučuje s buddhizmom....

:)

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

Ešte ma napadlo:

keď si šupneš herák, tiež neprežívaš utrpenie...ale utrpenie je bez tak inherentne prítomné. Práve na základe tej slasti, budeš nakoniec trpieť.

Najväčším utrpením je nevedomosť o skutočnej povahe vecí samotná. Chvíľková spokojnosť nakoniec vyústi nevyhnutne vo frustrácii. To, že to nevidíš, neznamená, že to tak nie je. Dočasne sa máme fajn, v konečnom dôsledku, keď toto chvíľkové šťastie odoznie, budeme zažívať utrpenie.

:)

Robert povedal(a)...

"V pohode, Tvoj názor, ktorý sa ale nezlučuje s buddhizmom.... "

Haha - presnejsie je to moj pohlad, ktory sa nezlucuje s TVOJIM POHLADOM na budhizmus.

Budhizmus predovsetkym znamena "vidiet svet taky, aky je". Budhizmus nie je o tom, ci suhlasis alebo nesuhlasis s konceptami. Uz tie same 4 body, ktore si uviedol, si protirecia.
"Nirvana je za konceptami" - suhlasim. Sediet na lavicke na jarnom slnku je tiez za konceptami (t.j. realne to vykonavat, nielen si to predstavovat). Ci suhlasis alebo nesuhlasis s nejakymi konceptami, ba dokonca ci niecomu veris alebo neveris, o tom ci si, alebo nie si budhista, vobec nic nevypoveda.

Ked sedis na tej lavicke a zacnes premyslat, ako ti ta prave vykonavana cinnost mozno v buducnosti prinesie bolest, presne v tom okamihu vznika utrpenie. Naopak pokial sa vzdas vsetkych pohladov a len vykonas cinnost, ktoru prave vykonavas, ziadne utrpenie nie je. To je budhizmus. Zit zivot, taky aky je a nie nejake predstavy alebo koncepty. To je nirvana - tu a teraz.. a nie niekde daleko za horizontom :))))

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

Robert,

pri vsetkej ucte, to co pises je adharma, nema to s buddhizmom nic spolocne.

Ja som v clanku nepisal o ziadnom svojom pohlade, ale citoval som knihu, ktora cituje Buddhu samotoneho. Ked sa Buddhu pytali, ako by zhrnul svoju nauku, vyslovil prave tie styri body. V palijskom kanone sa vyskytuju len prve tri:

Sabe dhamma anicca, ...dukha, ...anatta

Mozem si dat tu namahu a uvedenu suttu najst. Takze skor je to o tom, ze Tvoj pohlad sa nezhoduje s Buddhovym. Keby sme sli od zakladu, tak by sme mali zacat Styrmi Uslachtilymi Pravdami, ako praktikujuci buddhista ich urcite poznas:

1. Pravda o urtpeni
2. o jeho vzniku
3. o jeho zaniku
4. o Vznesenej Osemdielnej ceste veducej k jeho zaniku

Prave koncept (ako pises) utpenia a pominutelnosti vyhnal Siddharthu z palaca, aby zacal hladat cestu.

A postoj "prezivat svet taky, aky je" je len polovicna pravda, pretoze kym sme v nevedomosti, nevieme, aky svet je. Preto mame Osemdielnu cetu, metodu, ktora nas najprv uci, ako sa na svet divat a ako ho prezivat. Ked len bezmyslienkovito robim cinnost, to nie je nirvana, to sa stavam akymsi "strojom", ktory zije v "nirvane".

Nirvana za konceptami znamena, ze si najvyssi stav nebudes konceptualizovat, ake to bude, ked to bude. Jasne, mas pravdu, nikto netvrdi, ze nirvana je "za horizontom", je to v pritomne tu a teraz. Nikt nevravi, ze mas sediet na lavicke a rozmyslat, ako ti to prinesie utrpenie. Ale zivot nepozostava len zo sedenia na lavicke. Vacsinou sme v podruci emocii (vasni, ak rozumies, co sa tym v buddhizme mysli - nevedomost, chtivost/priputanost, odpor/nenavist, ziarlivost a pycha). Nikto nevravi o vzdavani sa, Buddha hovori o nepriputanosti, o tom, nepovazovat to za "moje", alebo za "ja". Ked to nedokazes, tak musis zacat inde, napr, ako v theravade, kontemplovat casti tela, ked vidis krasnu zenu, kontemplovat smrt, ked sa k niecomu putas, a podobne.

A aby sa nemohlo povedat, ze to je len Khyentse Rinpocheho pohlad na buddhizmus, odporucam dalsie knihy, napr v theravdovej tradicii obzvlast Buddhadassu Mahatheru, Ajahn Cha, a podobne, alebo tiez:

http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism#The_Nature_of_Reality

newbie povedal(a)...

- Emocie su prirodzene, problem ani tak nie je ci su dobre alebo zle(ano su zle ;-)) (z absolutneho pohladu su prazdne, z relativneho su ale jednym z dovodov preco sme tu...), ale problem ja nasa reakcia na emocie, ktora je vysledkom mixu tuzob, ignorancie, nenavisti...(5 kleshas???)

"sedim v obyvacke a pisem na pocitaci. Je mi celkom prijemne a nic, co by sa dalo nazvat "utrpenim" necitim. Ale predsa, je mi trocha zima.
Vyjdem na dvor a sadam si na lavicku. Svieti slnko. Je to velmi prijemne. Prichadza macka - pohladim ju. V tomto okamihu ziadne utrpenie
NEEXISTUJE! Naopak emocie tu jednoznacne pritomne su.."
- mas pravdu utrpenie vtedy ziadne nevnimas, ale ak nie si realizovana bytost tak si prave v tom krasnom momente kedy si tvoja mysel uziva
to vsetko prijemne, vytvaras karmu, to znamena ked inokedy nastanu "vhodne podmienky" prejavi sa karma, tvoja mysel sa opet bude snazit dosiahnut
to, co jej uz niekedy prinieslo potesenie a to rovnakym alebo podobnym sposobom. Problem je zavisle vznikanie.(pratītyasamutpāda) "Without joy, suffering cannot exist,without suffering joy cannot exist".
- z pohladu abhidharmy je emocia vysledok reakcie mentalnych faktorov mysle na okolie, kedze emocia je podmienena tymito faktormi nemoze byt pozitivna
_/|\_
(just my 2 cents)

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

Newbie,

výborne!

:)

Robert povedal(a)...

Čo znamená byť budhistom?
* si budhista vtedy, keď vnútorne súhlasíš s tým, čo sa píše v budhistických textoch - Abidarme napríklad? A keď súhlasíš a veríš tomu, čo hovoria “všeobecne uznávaní” a teda ctihodní budhistickí učitelia?
* alebo si budhistom vtedy, ak sa snažíš “vidieť svet aký je” (teda budhizmus od slova budha = prebudený)?

Zatiaľ mi to vychádza tak, že pre prípad, keď mapa nesedí s terénom, t.j. to čo sa píše v Abidarme, čo sa píše v štyroch ušlachtilých pravdách, a hlavne tým, ako vám tieto staré mapy vykladajú vám ctihodné osoby... nesedí s tým, čo prežívam vo svojom vlastnom živote... navrhujete viac veriť mape, ako vlastným očiam. Je to tak?
To by ale znamenalo, že navrhujete viac nasledovať myšlienky o tom "akoby to akože malo byť", než to čo sami vnimate. Takýto prístup sa nazýva idealizmus (od slova idea - veriť ideám).

Napísal som "budhizmus je: vidieť svet taký aký je" - je to samozrejme metaforické vyjadrenie neobratne vyjadrené slovami - nejde len o zrak, ale o vnímanie "reality tu a teraz" celým nerozdeliteľným celkom "telo-myseľ".
Pripúšťam, že Abidarmu som nikdy podrobnejšie neštudoval, ale z toho čo som videl len veľmi letmo, Abidarma stručne zmamená rozrezať svet skalpelom na stovky tisíc kategórií. Ale to je absurdné. "Sedenie na lavičke na jarnom slnku, v ten moment keď to naozaj robím" ... nie je možné zaradiť do žiadnej kategórie.

Prvá ušľachtilá pravda "Duhkha-satya" sa tradične vysvetľuje, ako "všetky veci a udalosti v tomto svete sú utrpenie". Stručne povedané: nesedí to s tým, čo žijem a tak som presvedčený o tom, že tento tradičný výklad je nesprávny. (Môžem prípadne neskôr rozviesť podrobnejšie.)

Podľa mňa "adharma" je snaha vykladať budhizmus ako idealistickú filozofiu. Štúdium tradičných budhistických textov je nepochybne veľmi cenné a v žiadnom prípade ho nezavrhujem, ale to čo sa dozviete v textoch a od učiteľov je nevyhnutné prefiltrovať tým, čo funguje a nefunguje vo vašom vlastnom živote.
Možno váš život (Gyalpo + Newbie) je "jedno utrpenie", ale môj nie je. Možno nie veľmi obratne, ale hlásam to, čo sám žijem :)

newbie povedal(a)...

"To by ale znamenalo, že navrhujete viac nasledovať myšlienky o tom "akoby to akože malo byť", než to čo sami vnimate."
- samozrejme, ale ak nie sme aspon na 1 stupni bodhisattvu tak to nase vnimanie je podmienene strasnym mnozstvom faktorov(karma, ignorancia,
5 mentalnych poruch? "afflictions") ktore nam to nase vysnivane "tu a teraz" robia velmi tazkym
"A present moment free from dukkha. A present moment with wisdom and understanding. These are not simply guaranteed by "living in the moment"."
(Ven. Huifeng, e-sangha)

"Prvá ušľachtilá pravda "Duhkha-satya" sa tradične vysvetľuje, ako "všetky veci a udalosti v tomto svete sú utrpenie""
- dukkha nema v anglictine presny ekvivalent tak sa to preklada ako utrpenie, ale je to skor nieco co sa neustale meni, zanika, vznika, bez
akejkolvek nemennej podstaty a utrpenie vznika ked na vsetkom nestalom podliehajucom vzniku a zaniku lipneme, coho vysledkom je utrpenie.
"nesedí to s tým, čo žijem a tak som presvedčený o tom, že tento tradičný výklad je nesprávny"
- mno tak sa pozri aj okolo seba, ci? inac toto je hereza!!! zhoris na hranici sa mi zda //:=]
- a ak aspon trochu veris sakjamunimu tak vies ze ludske zrodenie je velmi vzacne, vecsina bytosti zije v nizsich sferach kde je dominantne prave utrpenie

"Not dependent on scriptures, Pointing directly at the Mind." (Bodhidharma)
"If you meet the Buddha, kill the Buddha. If you meet a Patriarch, kill the Patriarch" (Lin Chi)
"Once a Linchi Ch'an teacher told that even though Ch'an school stresses the nonattachment to scriptures, it has the biggest scripture collection."
+ ta slavna Kallama sutta, "neverte nicomu co som povedal..."

- pozrel som si tvoj blog a ....... ten zenovy trening je jasny :-), myslim ze viem co sa snazis povedat, presne toto sa riesilo na e-sanghe uz
n-krat, zen je priama cesta, preto realizacia v zene (hlavne cesta k nej) sa chape inac ako u postupnej cesty povodne indickeho buddhizmu, kde
je realizacia vysledkom NAHLADU, ktory najprv musis nejako nadobudnut s pomocou bozou prip gurua a tych textov. :-)

- este by som dodal jednu vec. myslim si ze ak odmietneme argumentaciu zalozenu na textoch ktore prezili nielenze tisic rokov ale aj aj kvantum
diskusii o ich pravdivosti a vyzname, tak ako vlastne budeme komunikovat? (pouzivat autoritu textov nie je len tak, ver ze je dost ludi ktory sa v nich kvalitne povrtaju a ak tam najdu nejaky vnutorny rozpor tak to daju hlasne najavo...) a hlavne dnes? staci trochu pobehat po internete a najdes tolko osvietenych ludi ze sa ti o tom ani nesniva. ak by mala byt argumentacia zalozena len na tom co nam svitne v hlave a z nejakeho dovodu
to identifikujeme ako nirvanu tak sa daleko nedostaneme. chod sa pozriet na napr putnici.sk, sice sa dobre nasmejes ale mozno ti aj slza vyleti z oka ked si predstavis buduce zrodenia tych bytosti... :-)

_/|\_

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

Robert,

Dukkha ma veľa vyznamov, utrpenie je je jeden z nich, asi najvystiznejsi. Dalsi pribuzny je neuspokojivost. Siddhartha zil v prepychu palaca, obklopeny desiatkami zien, posluhovacov atd. Myslis, ze zazival nejake utrpenie? Podla vsetkeho ziadne, bol to mlady a zdravy muz. Utrpenie spoznal vdaka svojim vyletom mimo palac. Ale co to presne znamenalo? Uvedomenie, ze skor ci neskor bude chory, skor ci neskor bude stary a skor ci neskor zomrie. Sme odsudeni na smrt svojim vlastnym zrodom. To je utrpenie. Kazda podmienenost je utrpenie. Kazda krasna chvilka v sebe nesie zarodok buduceho utrpenia/nespokojnosti. Dnes sedis na lavicke a je Ti dobre. Co bude zajtra, o mesiac, o rok, o dvadsat??? Zostarnes, budu Ti robit umele zuby a ja sa spytam, ci to prezivas take, ake to je bez utrpenia. Budes mat (dufam, ze nie) rakovinu prostaty a zmietat sa v agonii, v tu a teraz, nekonceptualnej nirvane?

Ok, huste priklady, ale to neznamena, ze sa idem do utrpenia pohruzit. Je to skor zakladne povedomie o povahe veci a sveta a nas samotnych, pred ktorym si nemozem zakryvat oci pomocou omladzujucich kremov a transplantacie vlasov. Prave tento faktor neuspokojivosti vyhnal Siddharthu na hladanie lieku. To, ze som zazival neuspokojivost ma priviedlo k patraniu po "comsi viac". Nejde o pesimizmus, ale o realizmus.

Co sa tyka abhidharmy: je to na dlho, ale abhidharma je o spravnom nazore/nahlade a o tom, ako sa vysporiadat s roznymi mentalnymi stavmi. Zdaleka nie sucha filozofia, ale skor ziva psychologia.

Vlastne ma napada otazka, preco sa vobec zaoberas buddhizmom, ked jeho zakladne idei su Ti cudzie a nestotoznujes sa s nimi? Nie je to pre Teba strata casu?

P.S.: budha neznamena prebudeny - In Hindu mythology, Budha (Sanskrit: बुध, not to be confused with Buddha) is the name for the planet Mercury.

Buddha (pronunciation: [bʊd̪.d̪ʰə]) ("Awakened one" or "Enlightened One" in Sanskrit and Pali, बुद्ध in Devanagari script) - wiki

---------------------------------

Newbie,

vsetko, co som chcel napisat si napisal skor, nez som stihol. :) Ak to pojde takto s Tebou dalej, tak neviem, neviem, asi Ti dam pristupove prava k blogu... :D

kenjee povedal(a)...

Podľa mňa sú všetky emócie utrpením.Ako si písal sedel si na gauči bolo ti dobre pochopiteľne táto emócia dobra ti vyhovovala ale akonáhle by prišiel moment ktorý by tvoju pohodu narúšal a vedel by si , že tvoje pohodlíčko čoskoro zmizne mohla by sa dostaviť iná emócia ktorá by ťa mohla rozhádzať. Ak budeš tvrdiť, že to tak nie je klameš sám seba. Pochopiteľne človek sa učí ovládať a odstraňovať ten nepokoj lenže ak sa zbavíš emócií zbavíš sa aj emócií , ktoré môžu nastať narušením tej prvej emócie. Na otázku či to tak musí byť vždy ? Odpoveď pochopiteľne pretože všetko je pominuteľné aj všetky príjemné emócie.U mnohýcj je aj práve toto narušiteľom len to , že zmizne tá emócia hneď začnú "vyplakávať" ach bolo tam krásne a už to nie je aspoň deň keby som tam mohla ostať čo teraz budem robiť :D To ale nenaznačuje niečo také, že budeš necitliví. Pokiaľ to dobre pochopíš nestane sa tak....Rád by som bol keby ste sa k mojmu príspevku vyjadrili

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

kenjee

jasne v pohode. Len niekedy mám dojem že to ľudia chápu tak, ako že sa majú zbaviť emócií. Ale tak to nebolo nikde písané. Emócie majú byť rozpoznané také aké sú na základe vhľadu (prvé tri body), majú byť také prežité a potom na nich človek prestane lipnúť, prestane ich považovať za "moje", alebo "ja". To je celý kumšt.

:)

Robert povedal(a)...

@kenjee:

"Ako si písal sedel si na gauči bolo ti dobre pochopiteľne táto emócia dobra ti vyhovovala ale akonáhle by prišiel moment ktorý by tvoju pohodu narúšal a vedel by si , že tvoje pohodlíčko čoskoro zmizne mohla by sa dostaviť iná emócia ktorá by ťa mohla rozhádzať."

;))))
Tu specialnu meditacnu techniku, o ktorej som pisal na zaciatku a ktora umoznuje prezivanie emocii bez utrpenia, som vykonaval nie na gauci, ale na lavicke na jarnom slniecku s vyuzitim specialneho ceremonialneho doplnku: macky domacej. Ale urcite to ide aj na gauci...

V tom okamihu, ked sedim na tej lavicke (t.j. naozaj to robim. nielen o tom premyslam), v tom okamihu neexistuje ziadne utrpenie.

V tom "momente" ziaden iny "moment" neexistuje. T.j. nemoze prist nic, co by moju pohodu narusalo, pretoze nic ine tam NIE JE. Minulost aj buducnost su len myslienky a v tom momente ako to pochopis, mozes prezivat vacsinu emocii bez utrpenia alebo s takym zanedbatelnym mnozstvom urcitej "nespokojnosti", ze nazyvat to utrpenim, by bolo nazyvanim zrnka piesku Cheopsovou pyramidou.
Samozrejme po case ma sedenie na slnku omrzi a vstanem a odidem, ale preboha preco by mi to malo sposobit "utrpenie"?

Kenjee: zabudni na vsetky texty, ktore si cital, zabudni na vsetky mozno mudro znejuce prednasky, ktore si pocul a skus si sam sadnut na tu lavicku! T.j. realne to urob, nielen si to predstavuj a sam uvidis, ze v tom momente, nic co by sa dalo nazvat utrpenim neexistuje. Nech si kto chce hovori, co chce. Resp. ak si purista, nozno tam nejake "utrpenie" budes citit, ale bude to stopove - zanedbatelne mnozstvo. Podobne ako ked pijes mineralku, nepotrebujes uvazovat o tom, ze obsahuje urcite "homeopaticke" percento hovienka.

@gyalpo+newbie:
a, Priklad s heroinom je absurny. Nic take som nenavrhoval.
b, K bud(d)hizmus vs. bud(d)hizmus sa vyjadrim neskor. I ked vidim, ze bud)d)hizm chapeme tak zasadne inak, ze som si nie isty, ci ma vyznam v diskusii pokracovat. (But I will try anyway :))) )

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

Robert,

sedis na lavicke a v ten moment neprezivas utrpenie. To Ti ani nikto neberie. Ja len vravim, ze to neznamena, ze tam inherentne nie je pritomne. Preto je to rovnako absurdne, ako heroin. To je uplne to iste, ziadny podstatny rozdiel v tom nevidim.

Ale ako vravis, nase pohlady su rozdielne. Mozno by pomohlo, ak by si odcitoval nejaky text, z ktoreho cerpas svoje postoje. :)

Ok vsetko dobre Ti zelam!

:)))

Robert povedal(a)...

Takze aby som to strucne zhrnul: ukazali sme si ze mozu existovat celkom odlisne pohlady na "bud(d)hizmus".

A, postoj prezentovany na tomto blogu - cisto pre ucely odlisenia ho nazvime "buddhizmus" (s dvomi "d"). Tento vychadza z viery a predpokladu, ze sme poloslepy, preto svoj zivot a svoju buddhisticku prax (s dvomi "d") musime zakladat starych textoch vykladanych ctihodnymi ucitelmi. Teda nemozeme sami vidiet, musime verit, tomu co niekto iny predklada ako pravdu. Az niekedy neskor, pravdepodobne az v niektorej z "dalsich inkarnacii", sa dostaneme na "vyssi stupen", kde budeme moct sami vidiet. Dovtedy pre nas plati to, co pisu texty a hovoria ucitelia a preto pre buddhizmus plati hocico, co hovoria jeho ucitelia napriklad: 1.všetky zložené veci sú pominuteľné; 2. všetky emócie sú utrpením; 3. všetky javy sú bez vrodenej existencie; 4. nirvána je za konceptami.

B, postoj, ktory som tu prezentoval ja - cisto pre ucely odlisenia ho nazvime "budhizmus" (s jednym "d" ;) ). V budhizme vychadzame z predpokladu, ze zijeme v realite a kazdy z nas pri troche snahy s nou moze mat PRIAMY KONTAKT a to nie niekedy za "X inkarnacii" a az na "urcitom leveli", ale hned tu a teraz. Budhizmus (s jednym "d" - cisto pre ucely odlisenia) sa teda nemusi odvolavat na ziadne stare texty a ich vyklady, odvolava sa priamo na realitu. Stare texty a ich vyklady su nesmierne cenne aj v tejto variante, ale berieme ich len ako "prst ukazujuci na mesiac". Teda budhisticke texty pre nas ukazuju von z textu: nie toto, nie toto, ani toto, ale sam sa pozeraj!!!
Takze ta otazka v poslednom komentari je klucova: "Mozno by pomohlo, ak by si odcitoval nejaky text, z ktoreho cerpas svoje postoje." - ja sa neodvolavam na ziadne texty, necerpam svoje postoje z textov, ale z zivota. Resp. ak si nieco precitam, odskusam si to, ak to funguje, stane sa to "mojim", uz to nie je postoj citovany z textov. Takze odvolavam sa na vlastny zivot a na vlastnu prax. Kde texty nesedia s mojim zivotom su to bud nezmysly, alebo chybne resp. pomylene interpretacie.

Gramaticke okienko: jeden zo zakladnych budhistickych predpisov hovori: "dodrzujte pravidla spolocnosti, v ktorej zijete". Spolocenske pravidla su take, ktore i ked sa nezakladaju priamo na moralke, ale su bezne spolocnostou dodrzovane - bud pisane alebo nepisane zakony. Mozem sa volne rozhodnut, ze budem niektore takeho pravidla ignorovat (niekedy su na to opodstatnene dovody), ale vo vacsine pripadov, je jednoduchsie a pre zivot lepsie ich dodrzovat. Medzi taketo pravidla plati napr. pravopis. Mozem si povedat, ze tvrde a makke "i" je blbost a pisat vsade "makke i", ale pravdepodobne mi to prinesie viac skody nez uzitku. Co je v sulade alebo nesulade so slovenskym pravopisom si teda nerozhodujem sam, ale necham rozhodnut instituciu, ktoru nasa spolocnost rozhodovanim v pripade pravopisu poverila.
Jazykovedny ustav Ludovita Stura hovori: "Budha, -u m. zakladateľ budhistického náboženstva", "budhizmus -mu m. Budhovo náb. učenie", "budhista -u m. stúpenec budhizmu"... viz. http://slovnik.juls.savba.sk/?w=budhizmus
To ze v anglictine sa meno "Gautama Budha" pise s dvomi "d" a ze verzia s jednym "d" moze tiez oznacovat planetu Merkur, v tomto pripade nepokladam za rozhodujuce. Pozri si namatkove wikipediu: niektore nazvy, hlavne tie kratsie maju bezne aj 10 vyznamov. Myslim, ze nehrozi, ze by si niekto pomylil, ze ked pisem na tom to blogu o Budhovi, ze by som mal ma mysli personifikovany Merkur.. Ci myslis, ze hej?
Dodatok: v pravopise som nikdy moc dobry nebol, ale robim co mozem a aspon ho neporusujem umyselne.

"Gyalpo: vlastne ma napada otazka, preco sa vobec zaoberas buddhizmom, ked jeho zakladne idei su Ti cudzie a nestotoznujes sa s nimi? Nie je to pre Teba strata casu?"

Hmmm... takze je to tak, ze ja sa zaoberam budhizmom, ktory chapem ako ucenie, ktore ukazuje priamo na realitu a vam ide skor o vieru v ucenie zalozene na vykladoch starych textov. Takze hovorime o roznych veciach. Mozno v buddhizme (z dvomi d) plati, ze vsetky emocie prinasaju utrpenie.
Povodne som myslel, ze snad hovorime o tom istom, takze preto som reagoval na ten clanok.

"Gyalpo: Len niekedy mám dojem že to ľudia chápu tak, ako že sa majú zbaviť emócií. Ale tak to nebolo nikde písané. Emócie majú byť rozpoznané také aké sú na základe vhľadu (prvé tri body), majú byť také prežité a potom na nich človek prestane lipnúť, prestane ich považovať za "moje", alebo "ja". To je celý kumšt."

Ano. Ale aj na toto sa da pozerat z inej strany: v skutocnosti v tom moment, ked prezivam emociu, nie je mozne oddelit mna a prezivanu emociu. V skutocnosti nic take ako "radost" oddelitelna odo mna, ktory ju akoze prezivam neexistuje. Ja som radost, ja som hnev. Takze z isteho pohladu, je nezmysel emocie povazovat "za nie moje". Pretoze v okamihu, ked emociu zazivam tak to, comu hovorim "Ja" alebo "Robert" je neoddelitelne od emocie, ktoru prave zazivam. ...no ale vsetko toto su len abstrakcie/rozne pohlady. Abstrakcie nie su totozne s "pravdou" (resp. realitou), ale mozu byt uzitocne. Je dobre vediet akceptovat viacere pohlady - paradoxne aj zdanlivo protichodne pohlady casto mozu davat zmysel.

Z vlastnej skusenosti mam: je mozne, ze kazdej emocii je urcite mnozstvo urcitej "nespokojnosti", ale v ziadnom pripade sa nejedna o "zero sum game", t.j. sucet radosti s bolestou je vacsinou daleko v prospech radosti - t.j. ak newbie hovori: "Without joy, suffering cannot exist, without suffering joy cannot exist", ja by som napisal: ak chcete prezivat radost, musite akceptovat urcitu bolest, ale ak to robite spravne (budhizmus nas uci ako), sucet nemusi byt nulovy, a casto je to tak, ze tu bolest aj ked je (inherentne?) pritomna, mozete uplne zanedbat. Presne tak je to na tej lavicke. A akonahle si to nacvicite v "optimalnych podmienkach" na lavicke na slniecku, mozete to zopakovat, tolko krat za den kolko len chcete. (Hahaha a to uz je skoro nirvana, nie? V kazdom pripade je to daleko za konceptami.)

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

Robert,

ad viera a stare texty a dosiahnutie tu a teraz: Vsetci stary majstri porovnavali svoju skusenost s tymi, co presli cestou pred nimi. Prvy bol v nasom pripade Buddha. Mozno mas zo mna dojem, ze len teoretizujem, ukajam sa krasnymi myslienkami buddhizmu a verim tomu, ze raz budem aj ja natolko dobry a uvidim Realitu taku, aka je. Nie, snazim sa praktikovat a verim na realizaciu tu a teraz, mam svoje skusenosti, ale mam aj dostatok mudrosti na to, aby som sa nepokladal za prilis chytreho a radsej si svoje skusenosti overujem a hodnotim na zaklade skusenosti inych. To je cele. Na rozdiel od Teba, moje skusenosti koresponduju aj so starymi textami, ktore pokladam za poplatne aj dneska. Mam za to, ze ludska mysel sa nezmenila za tie starocia, tak isto, ako sa nezmenila nasa anatomia. Nemam tomu preco nedoverovat. Niekde som pisal aj o tom, ze nauka musi byt najprv skumana, az potom aplikovana. To je buddhisticky postoj. A kedze mi to, asi na rozdiel od Teba, koresponduje, snazim sa na tomto blogu predkladat hlavne preklady, ktore suvisia s tradicne pojatym buddhizmom.

Mam za to, ze tradicia v sebe obsahuje urcitu energiu a "zaruku kvality", vseobecne to nazyvame "pozehnanie", ktore je s nou spojene. Preto uprednostnujem cistu tradiciu, nemiesanu, ziadny new age gulas. A dalsi dovod argumentacie textami pre mna je ten, ze ja sam seba nepovazujem za autoritu, za nijak specialne "osvieteneho", aby som niekde pisal "Ano, vazeni, je to tak a tak.." A na druhej strane, moje skusenosti a meditacne prezitky nie som ochotny vytrubovat na nete. Je to moja intimna zalezitost.

Ad slovencina: je zaujimave, ze na strankach prave Jazykovedneho ustavu L.S. (na ktory sa tak vehementne odvolavas) sa uvadza aj buddhizmus, ako spisovna forma:

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=buddhizmus&s=exact&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=peciar&d=hssjV&d=obce&d=priezviska&ie=utf-8&oe=utf-8

A na zaver: ked sa bavime o buddhizme, mozeme sa bavit o vlastnom pochopeni nauky, no problem. Ale na zaciatku debaty musi byt nejaky citat, odvolavka, nech vieme o com konkretne sa bavime. Ak mi napises sucho, ze buddhizmus to a to neuci, je normalne, ze ocakavam nejaku oporu a citat z textu. Aj ked je to niekedy akademicka debata, a verim tomu, ze keby sme sa bavili osobne, nasli by sme vela spolocnych pohladov a zrejme aj skusenosti.

Prajem Ti vsetko dobre!

:)

newbie povedal(a)...

"Teda nemozeme sami vidiet, musime verit, tomu co niekto iny predklada ako pravdu" ach jaj, mas o nas velmi nizku mienku...
ad "sami vidiet" - Nikto sa nehada ze "nevidis" ale uvedom si ze kym nie si aspon boddhisattva na 1 stupni (tzn nezrealizoval si prazdnotu) tak ziadne "tu a teraz" nevnimas ci sa ti to paci alebo nie, to je 2500 rocna skusenost a zatial s tym nikto nemal problem.
"A present moment free from !dukkha!. A present moment with !wisdom! and !understanding!. These are not simply guaranteed by "living in the moment"."
(Ven. Huifeng)
ad "hovorim o tom co zijem" - ok len rozpravaj akurat napr ja neviem co si ty predstavujes ked hovoris "tu a teraz", neviem co si predstavujes
pod tym ked hovoris "ze tam nic nie je" (akym organom sa da vnimat nic?) atd... Chapes na co narazam? uz tym ze chces nieco vyjadrit musis vykonat nejaku abstrakciu a vyjadrit to jazykom ktorym uz z jeho podstaty nie je mozne vyjadrit nic co lezi za 4 extremmi... Keby to tvoje "tu a teraz" bolo ako podla textov z knih "one taste" tak mi ostava len ti zagratulovat. Preto je ovela jednoduchsie a hlavne zmysluplnejsie pouzivat pojmy ako su napr definovane v abhidharme atd lenze zase na to ju potrebujes studovat...
Zmyslom studovania a kognitivneho procesu nie je pochopit prazdnotu pretoze sa to neda, zmyslom je vsak budovat spravny nahlad a vyhnut sa mylnym nahladom pretoze nahlad je zaklad realizacie. Vecsina realizovanych osob vzdy boli pomerne dobre vzdelani mnisi a panditi.
Reci ktore relativizuju vyznam vzdelania vzdy maju len ludia ktori dharme nerozumeju a nikdy nie ti co jej rozumeju (hovorim o ludoch co
maju pri mene khenpo, geshe...).
"I have found that all Buddhist teahings are simple and direct, when you understand what they are talking about." (Loppon Kunga Namdrol)

Follow the dharma, and not the person;
follow the meaning, not the words;
following the definitive, and not the provisional;
follow wisdom and not concepts.
In order to follow the Dharma and not the person, one must actually learn it.
In order to follow the meaning and not the words, one must actually know the words so as to ascertain their meaning.
In order to understand the definitive, one must understand precisely what is provisiona and why.
In order to follow wisdom and not concepts, one must have a very precise knowledge of the teachings so that one may know the difference.
All of these four reliances, as taught in the Bodhisattva Bhumi, presuppose someone actually has taken the time to properly study the Dharma.
Asanga

"V budhizme vychadzame z predpokladu, ze zijeme v realite" vychadzame z predpokladu ze zijeme v deluzii, preto sme sa dali na cestu, aby sme
sa z nej dostali, a v buddhizme ani nic ako objektivna realita zrejme nie je.

"Takze odvolavam sa na vlastny zivot a na vlastnu prax. Kde texty nesedia s mojim zivotom su to bud nezmysly, alebo chybne resp. pomylene interpretacie." tu je kusok z nejakej tantry
"If the five lights are recognized, they are the five families of Buddhas,
Dark blue-Vajrasattva
White-Vairocana
Yellow-Ratnasambhava
Red-Amitabha
Green-Amoghasiddhi

If they are not recognized, they are the five aggregates,
D. Blue-Consciousness
White-Form
Yellow-Feeling
Red-Recognition
Green-Compositional factors" "
myslim ze vecsine ludi to znie ako riadna blbost, ani ja tomu nerozumiem a mozem to vyhlasit za blud, avsak su ludia o ktorych sa da usudzovat
ze realizovali vyznam nauk a im to dava zmysel, co teraz? mozem ich vyhlasit za blbcov samozrejme lenze takto sa daleko nedostanem...
"Without the Convention, the Ultimate cannot be taught. Without understanding the Ultimate, Nirvana cannot be realized." (Nagarjuna)

Inac aj tak mam pocit ze akosi hovorime kazdy o svojom :-)))

_/|\_ Milujeme Vas a pomahame Vam

newbie povedal(a)...

este dodam ze v tejto diskusii jasne vidno preco v buddhizme (a o mahayane to plati n nasobne) sa stale zdoraznuje vyznam ucitela, bez ktoreho ziadna realizacia nie je. Je jedno ci sa nechas viest vlastnou "bludnou" myslou, alebo ci mas nastudovane vsetky spisy svojej tradicie ked ich nechapes, bohuzial nase moznosti na zapade su znacne provizorne oproti tomu ako by to malo byt, preto studium tradicnych textov sa mi vidi ako to naljepsie co mozme spravit.

_/|\_

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

newbie,

pekne si to napisal. Musis mat dobry prehlad na e-sanghe, ze hned najdes citacie. :) Robert, neskusal si sa tam prihlasit?

Este k tym moznostiam na zapade: myslim, ze ked clovek chce, tak sa da, len treba fakt chciet. Ucitelia sem jazdia, ak nie v cesko-slovensku, tak v prilahlom okoli je kopec moznosti, rakusko, nemecko, polsko...
U nas maju ludia casto predstavu, ze musia sediet ucitelovi "pri zadku", az kym nedosiahnu nejaku realizaciu, ale to je skor taky hinduisticky koncept. Ked si citas zivotopisy, napr Shabkar obdrzal instrukcie a ucitel ho poslal prec praktikovat, ked skoncil dane praxe, vratil sa a referoval majstrovi svoje skusenosti. Ten mu na zaklade toho dal dalsie instrukcie, atd. To same Milarepa, len co dostal iniciacie, Marpa ho zavrel do jaskyne. Chogjal Namkhai Norbu Rinpoche casto hovori, ze ucitel tu nie je na to, aby so ziakom chodil aj na plavaren. :)

Napr v Rewalsare pri Tso Pema jazere ma Ontul Rinpoche vybudovane retreat centrum aj pre zapadniarov aj pre tibetanov. Mozes tam zostat na niekolko mesiacov a praktikovat. Domceky sa nachadzaju v tesnej blizkosti Rinpocheho domu a kazdy den mas mozno ist za nim na audienciu a konzultovat svoje problemy. Uplna spica!

Studium je pre nas uplne nevyhnutne. Inak bludime len vo vlastnych fantaziach a myslime si, ze to funguje. V rannych devadesiatich rokoch, ked sa prvy raz ukazal Lobsang Rampa, som bol samozrejme nadseny, cital som o operacii tretieho oka a astralnom cestovani. SAmozrejme,ze som aj skusal astralne cestovat. A nejake skusenosti na zaklade tej knihy som spravil. Len nastastie uz vtedy vychadzali preklady sutier/sutt, a Slovo Buddhovo, a ked som si dal par veci dokopy, doslo mi, ze Lobsang Rampa nema s buddhizmom nic spolocne. Keby som vsak pouzil logiku typu "odskusam a ak to funguje, tak je to ok", asi by som teraz behal s kazajkou. Lebo to, ze nieco funguje neznamena, ze to je v poriadku. Preto je konzultacia s ucitelom/textom taka dolezita a hlavne spojenie s autenticou, tym mam na mysli v praxi overenou, tradiciou. A naopak, ked nieco odskusam a nejde mi to, respektive prezivam a chapem dane veci inak, neznamena to, ze je chyba na strane textu/instrukcii, hlavne pokial to 2500 rokov ostatnym funguje.

Robert,

myslim si, ze aj Ty si niekde zacinal a z niecoho cerpal, pripadne stale cerpas. Hmm?

:)

kenjee povedal(a)...

"Kde texty nesedia s mojim zivotom su to bud nezmysly, alebo chybne resp. pomylene interpretacie."

Ako nemôžem sa porovnávať s Vami, nemám toľko skúseností ale kto napíše niečo takéto :D neviem či sa mám skôr smiať alebo plakať ..nechcem aby to vyzeralo ako nejaká provokácia ak to má vyvolať zbytočnú opletačku kľudne to zmažte ale toto je argument ktorý by som pripísal nejakému 14ročnému dieťaťu. Róbert : "Kde texty nesedia s mojim zivotom su to bud nezmysly, alebo chybne resp. pomylene interpretacie."

Ani trošku si si neuvedomil, že texty ktoré si prečítal si mohol pochopiť zle? Čo ti nesedí to je chybná interpretácia alebo nezmysel? Potom jediné čo robíš je to , že si vytváraš vlastný buddhizmus potom veru je nutné písať u teba pojem buddhizmus s nejakou obmenou pretože ty v podstate robíš niečo ako keď Nietsche pomýlil pojem prázdnoty a ničoty a napísal o buddhizme kritiku. Za to , že to bol Nietsche ostala teoreticky vo vydaní no nikto sa nepozrie , že sa Filozof dopustil chybnej interpretácie. Vytvoril si potom názor , že celý buddhizmus je Nihilizmus :D a pritom polka filozofov , čo ho skúmali dokázali , že sa tomu venoval úplne okrajovo a nechápe sa prečo to vôbec pustil do éteru.

kenjee povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
Robert povedal(a)...

kenjee: ad 14-rocne dieta - beriem to ako kompliment. Rad by som sa dopracoval do stadia, ked bude interpretacia ucenia z mojich ust zniet ako od 5-rocneho dietata.
Prosim ta prezrad mi: ako inak by si si chcel overit pravdivost nejakeho ucenia, ak nie vlastnou skusenostou?

Vlastne su len 2 moznosti: skusenost alebo viera. Akonahle zvolis vieru, mas problem v tom, ze ponuka je neskutocne siroka. Na svete je bazilion uceni, z ktorych si mozes vybrat. Ak nie podla toho, ako to funguje v tvojom zivote, podla coho si vyberies? Hodis si kocku? Zoberies prve co ti pride pod ruky a budes dufat, ze to je ono? (Nebude to ono.)

"Ani trošku si si neuvedomil, že texty ktoré si prečítal si mohol pochopiť zle?"
Jezis, ved presne o tom hovorim: jedine ako mozes zistit, ci si to spravne precital a pochopil, je ak to funguje v tvojom zivote a ci ta to oslobodzuje od utrpenia. Problem je ak sa rozhodnes uverit formulaciam typu "vsetko je utrpenie" a potom to, ze tvoj zivot je v srackach beries ako potvrdenie spravnosti "ucenia". Holt kazdy dostane, co si pyta.

gyalpo+newbie: samozrejme, ze mam ucitela a to co som tu pisal, je moja interpretacia jeho ucenia. V zen-e je jedno, kto co povedal, zalezi len na tom, co ty sam vidis. Preto sa mi nechce skryvat sa za citaty.
Co sa tyka zvysku, mam pocit, ze sme toho povedali viac nez bolo potreba. Tak nech vam to funguje!! :)

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

Robert,

nikto sa neskryva za citaty. Ked sa bavime o buddhizme (s dvomi "d"), tak sa len snazim nerobit z neho "new age", ale zachovavat ho co mozno najviac neskresleny. Ved aj zenovy majstri s oblubou citovali sutry, obzvlast Diamantovu, Srdcovu, Lotosovu...ak sa nemylim. Taktiez si nemyslim, ze ak Ti ucitel da koan (napr) a Ty mu nan nejak odpovies a on Ta bude negovat, ze to nie je ono, ze by si ho poslal niekam, ze toto je jednoducho Tvoja skusenost a ze on sa proste myli a hovori kraviny.

Ale ok, mozeme to nechat tak, myslim, ze tato debata nebude mat ziadny dopad na nikoho zucastneneho (ako to uz v internetovych diskusiach byva)...

Prajem vsetko dobre!

:)

Anonymný povedal(a)...

Bonjorno, gyalpo-dondrub.blogspot.com!
Viagra PrimaMed ? Perch? comprare solo medicinali genuini evitando i [url=http://farmamed.fora.pl/ ]Dove Comprare cialis [/url] Originale Cialis Cialis Generico Tadalafil 20mg. Prezzo: $1.25 cialis acquisto. [url=http://farmitalia.fora.pl/ ]Dove Comprare cialis in Italia[/url] Tadalafil generico. La farmacia online per acquistare Viagra, Cialis, Levitra, [url=http://milanofarma.fora.pl/ ]Come Comprare cialis in Italia[/url] mantenere l'erezione, risolve i problemi sessuali dovuti all'impotenza [url=http://farmanova.fora.pl/ ]Dove Compra cialis [/url] farmaci generici: cialis, viagra, levitra, kamagra, ecc. Garanzia di prezzi [url=http://farmaroma.fora.pl/ ]Dove Comprare cialis in Italia[/url]

Anonymný povedal(a)...

Povaha našej mysle je úplne osvietená hneď od začiatku :) Je to základný stav našej mysle, najlepšou časťou mysle... vtedy prežívame... "Budhu" myslí. Nezáleží na tom, ako naša myseľ sa prejavuje. Nech naše myšlienky a emócie sú pozitívne, negatívne, alebo neutrálne, ktoré myslia, vo svojej podstate... je úplne oslobodená od všetkých dualistických fixácií...

Anonymný povedal(a)...

Post69, http://www.arlo.net/massacree/ viagra online in uk, vmrc0, http://www.arlo.net/fccgb/ order viagra without prescriptions, uwwg1, http://www.arlo.net/fccgb/notes/ generic viagra online, zour8, http://www.arlo.net/bytes/ buy cheap viagra online, vlpe7, http://www.arlo.net/live/ viagra

Anonymný povedal(a)...

If you wish for to increase your experience just keep
visiting this site and be updated with the most up-to-date information posted here.


Take a look at my homepage Demetria Giarrusso

Anonymný povedal(a)...

You too can watch most of the upfront by means of the photographic camera Liquid crystal display.
Position the worked carrots, while trendy, towards mixing up pan.
At first, steer clear of contend with the strongly helpful
advice that you intend to remove yourself every one of widgets in your home are
not available each day. Actual effect might be the fact toaster stove tops
tend to be of impact kitchenware, though micro-wave might the home
chef cast food products not unlike broth. The great
thing is very using a moderate readjustment, the dilemma
can be disappeared. Until we obtain the issue associated with very does this watch
decide to heat a single cheeseburger to the your oven when
it comes to very best prepare your sirloin first off.


My web-site: Jaimee Bennice

Anonymný povedal(a)...

Consider bubble wraps to coat natural devices one example is pix aka kathmandu.
Straight away let's talk about the kitchen all in all, what is it increase your at your house along with what do you wish that it is great for. Around the, all spending time cords with the possibility for the plugs to successfully come out without warning are typical easy to see shortcomings. Its none not cheap don't really in order to start
a cardboard boxes solar powered range, can be challenging can in reality thought of a many and give most people conveniences.


My blog post :: Kaye Patik

Anonymný povedal(a)...

In fact they will hold few pincher toenails they're have a look the same as the lobsters. Abide by positive, you're into a better position
to analyze very own medical problems with get plenty of exercise remedies to
these folks. And you should be shocked why picking up a practical you're able to successfully less expensive compared $ 100. This valuable toaster oven individual minutter.

my blog ... 24 wall ovens with microwave

Anonymný povedal(a)...

Any of us cart right back and also look ahead to which our the level of caffeine getting
capable up to now we should enjoy it. These are definitely quick to as well as equally.
Sound recording perform handles Strapping,WMA APE, FLAC audio files,
synchronous words of the melody experience ability, a large number of EQ selections,3d images committed great
business, surround outcome and as well as be method techniques.
Hailing from in which it decisive moment the type of garlic bread margherita was given birth to
and it will be even now the biggest and most ready super meal in the industry.


Here is my site: 30 gas oven ranges