Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

nedeľa 25. januára 2009

Zo života súčasného jogína


Dovolím si tu uviesť malú ukážku zo životopisu, ktorý celý nájdete na tejto stránke. V ukážke sa zhruba popisuje buddhistická prax tantry, ako aj niektoré podstatné body praxe, napr. rozvoj bódhičitty pred praxou (...až kým nezvlhnú oči), ale aj nutnosť pestovania správneho náhľadu. Ďakujem Andrejovi za tento pekný preklad!

Celý článok nájdete: http://csdharmablog.blogspot.com/2009/01/ivotopis-sasnho-jogna-ctihodnho-lobzang.html


Zintenzívnenie praxe
Pokiaľ sa jedná o spôsob ako praktikovať tantru, Láma Congkhapa veľmi zdôrazňoval, že praxi štádia zavŕšenia by mala predchádzať hlavne prax štádia rozvoja. Obecne trvá zdokonalenie štádia rozvoja tri roky. Nasledujúc radu Congkhapu som sa rozhodol najprv zavŕšiť meditáciu štádia rozvoja. Po tom, čo som sa takto rozhodol, snívalo sa mi o starej pani, ktorá mi darovala veľmi lahodné jedlo, niečo čo vyzeralo ako roztopené maslo a čhang v trojuholníkovom pohári. Obetina bola mimoriadne lahodná a tak som to celé vypil. Potom som jej povedal, že aj keby to bolo roztopené maslo, tak by som to dokázal vypiť celé. Cítil som veľkú nádej, že ak budem praktikovať, môj potenciál určite dozreje, tak som urobil pevné rozhodnutie praktikovať úprimne. Najprv som začal meditovať na štádium rozvoja a nasledoval som systém Čakrasamvaru. Každý deň som robil dve meditačné sedenia. Na začiatku každého sedenia som stručne meditoval bod po bode na štádium rozvoja. Okrem toho som meditoval aj na nejaký aspekt štádia zavŕšenia, aj keď počas týchto sedení som meditoval hlavne na Stupne cesty k osvieteniu (Lam Rim). V tom čase som cítil k tomu miestu silný odpor. Aby som odvrátil také myšlienky, čítal som životopis Milaräpu a to mi pomohlo. Z hĺbky srdca sa ma dotkla jeho odvaha a konečné dosiahnutie osvietenia. Slzy mi stekali po lícach, keď som čítal o ťažkostiach, ktoré podstupoval a modlil som sa k nemu s jednobodovým sústredením. Po tom, som už nikdy nemal takú averziu k zotrvávaniu v meditácii. To miesto bolo na zimu príliš chladné, tak som sa presunul na miesto, ktoré používali dedinčania pre kravy a jeden mesiac som sa tam v jeseni zdržal. Aj tam však bolo pre mňa príliš chladno a tiež to bolo veľmi ďaleko, aby som mohol ísť žobrať, tak som sa presunul do prázdnej chyže pri Gen Ješe Thobdänovi a ostal som tam na zimu. Pred týmto posledným sťahovaním, som občas, keď som robil vizualizácie mojich praxí štádia rozvoja, mal skúsenosť neobvyklého svetla. Hoci moja hlavná prax bola Heruka, tiež som denne praktikoval Vadžrajogíni. Počas rituálu vytvorenia seba ako božstva Vadžrajogíni prichádza krok, v ktorom sa vykonáva mentálna recitácia, ktorú som robil dvakrát denne po dobu dvadsiatich dní. V tej dobe som použil nejaké peniaze, ktoré boli darované pre dobro ľudí, ktorí zomreli, čo zatemnilo moju myseľ. Tak som sa rozhodol nepoužívať také obetiny, ktoré boli darované za mŕtvych, mysliac si, že to bude nakoniec môj pád. Nuž ten pustovník, ktorý vlastnil chyžu, kde som sa zdržiaval, sa mal vrátiť a tak som musel odísť. Nemal som odvahu stať sa takým ako Milaräpa a žiť bez jedla, ale zároveň som bol odhodlaný nedotýkať sa darov, ktoré ľudia vystavili v mene mŕtvych.
Jedného dňa, ako sa blížilo leto, som sa vydal hľadať jaskyňu, v pustom údolí, ktoré je naproti Dhauladharskému pásmu, nad kopcom, kde sa zdržiaval Gen Ješe Thobdän. Myslel som si, že by som tam mohol ostať na noc a tak som si zobral nejaké potreby a na chrbát som si vyložil posteľné prádlo. Keď som došiel do údolia, miesto toho, aby som našiel jaskyňu, som len zistil, že to je úbohé miesto pokryté skalami a ďalšími skalami. Medzi všetkým tými skalami som bol úplne skľúčený. Obecne som začínal deň recitovaním modlitby Gurujógy šiestich sedení. Potom, keď som si dal čaj, som pozoroval svoju motiváciu a ak som nebol schopný rozvinúť taký správny postoj - prianie prospieť druhým - , že mi zvlhli oči, moje cnostné činy nemali moc a v ten deň nebolo moje srdce v mieri. Nech zomriem sám v mojej jaskyni bez toho, aby mi bol niekto nablízku, ako keď v neobývanom údolí zomrie divý kôň. Ak sa toto prianie naplní, budem úplne spokojný. Modlil som sa rovnako ako Milaräpa, ale nedokázal som nájsť žiadne miesto, kde by som ostal a noc sa rýchlo približovala. Avšak práve vtedy som mal víziu svetla. Dokonca aj keď som zavrel oči vízia nezmizla. V skutočnosti, keďže to bola mentálna manifestácia, keď som zatvoril oči, ešte zosilnela. Potom som analýzou objektu pozorovania, zistil, že je to prázdny priestor naplnený všetkoprestupujúcim svetlom a rôznymi kvetmi. Tá skúsenosť bola neopísateľná. Keď som mal túto skúsenosť, robil som mentálnu recitáciu Vadžrajogíni a bolo to asi na desiaty deň desiateho mesiaca tibetského kalendára, keď vo mne prvýkrát povstalo intenzívne, blažené teplo. Teplo začalo v pupku, bola to skúsenosť podobná vyskakujúcim iskrám ohňa.
Tej noci som mal veľmi významný sen, kde som videl znaky ohľadom mojej úspešnej návštevy na Západe. Zatiaľčo som meditoval na svetlo, dokázal som ho rozšíriť, či stiahnuť na veľkosť malej bodky. Niekedy som meditoval na to svetlo v pupku, avšak väčšinou som nasledoval systém Heruku s piatimi božstvami, ktorý som uprednostňoval a meditoval som na svetlo v srdci. Dôvod, pre ktorý som to robil, bol, že keď som si zobral svetlo ako objekt pre sústredenie mysle, mohol som bez obtiaži pohybovať svojou energiou kamkoľvek som chcel. Teda dokázal som bez nejakých ťažkostí sústrediť svoju myseľ v srdci a tam meditovať. Kým som robil takúto meditáciu, objavovala sa vo mne zvláštna blaženosť. Hoci to nebola úplná blaženosť, bola určite lepšia než akékoľvek obyčajné potešenie. Preto som súhlasil s Khedrub Sengge Ješem, ktorý povedal: "Po veľkej blaženosti, môžeme, ak naozaj praktikujeme, zakúsiť zvláštnu blaženosť."
Takže vďaka tejto malej skúsenosti som praktikoval túto metódu s väčším úsilím. Recitoval som krátke manuály Guhjasamadži, Héruku a Jamantaku a vložil som svoju silu a úsilie do hlavnej praxe meditovania na metódu miesto múdrosti. Keď som túto prax nasledoval po jeden rok, získal som významné dosiahnutie. Bol som schopný vtiahnuť energiu do ústredného kanála. Ako povedal Congkhapa, človek by si mal všímať znaky, keď vstúpi prána do ústredného kanála. V mojom prípade, som si mohol tieto znaky všímať, ale neobjavovali sa rýchlo. Moja skúsenosť bola, že prána len ťažko prestupovala čakrami môjho tela. Niekedy som sa cítil odradený, ale nevzdal som sa, lebo som nemohol robiť nič lepšie, než túto meditáciu.

Prax štádia zavŕšenia
Od tej doby som nemohol pokračovať v meditácii na štádium rozvoja a bol som prinútený zmeniť svoju meditáciu na štádium zavŕšenia. Naozaj neviem, čo spôsobilo túto zmenu, ale mohlo to byť spôsobené objavením sa svetla alebo tým, že som meditoval na štádium rozvoja v mojich minulých životoch. A tak mysliac si, že by nebol rozdiel v tom, či dokážem vytvoriť realizáciu štádia zavŕšenia, som ostal pri meditácii na štádium zavŕšenia. Niekedy, dokonca aj keď prána neprestupovala mojími čakrami, som sa nenechal odradiť, ale posilnil som svoje odhodlanie praktikovať meditáciu aj za cenu svojho života. Niekedy, keď sa prána odchýlila od čakier, zostúpila dole do môjho pravého a ľavého stehna, čo mi spôsobovalo ukrutnú bolesť. Takéto ťažkosti trvali dva či tri roky. Potom sa však rok po roku moja prax zlepšovala. Ako prešiel čas, začali mi ľudia nosiť viac a viac darov, ale ja som naďalej jedol to isté jednoduché jedlo ako predtým. Všetky dary som odkladal stranou, obzvlášť tie, ktoré mi darovali v mene zosnulých ľudí a daroval som ich vysokým lámom. Môj systém meditácie sa týka vytvárania blaženého tepla. Ale len vytvorenie blaženého tepla v tele nestačí, malo by vstúpiť do ústredného kanála, lebo ak teplo ostáva mimo centrálneho kanála, je blaženosť neúplná. Ak by sa stalo toto, neuspokojili by ste sa s blaženosťou a začali by sa objavovať rôzne znamenia. A medzi tými skúsenosťami je nebezpečie vzdania sa sľubov. Hovorím to z vlastnej skúsenosti: v tomto štádiu je túžba na vrchole. Ak nedokážete dosiahnuť dostatočnú blaženosť, hrozí nebezpečie, že budete viac pritahovaný k ženám. Z tohoto pohľadu by som povedal, že je tento systém meditácie nebezpečný. Pokiaľ ide o mňa bol som schopný sa takým prekážkam vyhnúť prostredníctvom praxe bdelosti. Väčšinu tejto meditácie som robil v lese nad Tibetan Children´s Village. Štruktúra mojej meditácie na toto a na iné praxe bola založená na altruistickom zámere pomáhať druhým. Dosiahol som pevnú realizáciu a pochopenie pre zvláštnu kvalitu altruistickej ašpirácie pre osvietenie. Toto bolo vďaka láskavosti J.S.Dalailámu, ktorý nám, každému z nás neustále vyvetľoval, že my sme len jedna osoba, zatiaľ čo ostatní sú nespočetní. Vložil som energiu do rozvíjania altruistickej apširácie pre osvietenie kontemplovaním rovnosti všetkých cítiacich bytostí, ktoré sú v esencii rovnaké v tom, že sú zbavené šťastia a sú lapené v utrpení. Vďaka sile tohto altruistického postoja sa moja meditácia na blažené teplo do veľkej miery zlepšila.

Rada Jeho Svätosti Dalajlámu
Jedného dňa, než zomrel, poradil mi bývalý opát kláštora Namgjal, aby som šiel na audienciu s Jeho Svätosťou a keď som sa s ním stretol, vyrozprával som mu všetky moje skúsenosti a okolnosti za posledných sedem rokov. O rok neskôr bol za mnou poslaný muž z Úradu J.S. Dalajlámu, aby mi daroval 60 rupií (úrad dáva každému pustovníkovi 60 rupií mesačne). V srdci som si neprial tento dar prijať, ale keďže toho muža za mnou poslali osobne, prijal som ho a začal som si kupovať lepšie jedlo. Toto zlepšenie nemalo na moju duchovnú prax zlý účinok. Na druhú stranu, vďaka znakom, ktoré ukázali Ochrancovia Dharmy, obzvlášť Paldän Lhamo, som získal dôveru, že sa moja prax zlepšuje. Potom som meditoval po dva roky vo vysokohorských oblastiach a sťahoval som sa z jaskyne do jaskyne. Hoci som počas mojej meditácie pozoroval znaky pokroku, ešte som tie znaky nedokázal udržať trvale. Ale ako nasledoval rok za rokom, sila mojej bdelosti narastala. Po ďalších dvoch rokoch takej praxe prišli nejakí západní doktori, aby vyšetrili a zmerali moje vnútorné teplo. Boli schopní na základe toho vyšetrenia získať určité pochopenie vnútorného tepla. Pred ich návštevou som si myslel, že sa moje zrieknutie a altruistická ašpirácia rozvinuli a tak som šiel navštíviť Jeho Svätosť. Avšak on sa o tieto veci nezaujímal a nič sa ma na nich nepýtal. Musel som dvakrát vysvetliť sovje pochopenie filozofického náhľadu, ale on moju interpretáciu nijak nekomentoval. Z toho som uhádol, že moje pochopenie náhľadu nebolo úplné. Pokiaľ sa jedná o texty, o ktoré som sa opieral, mal som, čo sa týka náhľadu len nejaké poznámky. Dokonca som sa ani nepokúšal čítať kapitolu o Zvláštnom vhľade v Stupňoch cesty (Lam Rim), ktoré napísal Congkhapa, lebo som si myslel, že tomu neporozumiem, lebo som v mladosti neštudoval.
V tom čase som v mojej praxi vnímal Prázdnotu. To, že sa Prázdnota objavovala vo svetle, ktoré som zakúšal, stačilo na rozvinutie mimoriadnej realizácie vzájomne závislého vznikania. Dokázal som pochopiť, že Prázdnota je neprítomnosťou vrodenej existencie, hoci sa zdalo, že túto realizáciu je možné potvrdiť, Prázdnotu samotnú nebolo možné potvrdiť. Úplné vysvetlenie možné nie je. Krátko nato som mal ďalšiu audienciu. Opäť nebola Jeho Svätosť spokojná s mojím pochopením a navrhla mi, aby som prečítal sekciu o Zvláštnom vhľade vo Veľkom výklade stupňov cesty (Lamrim Čhenmo) a potom mu o tom podal správu. Po návrate z audiencie som začal čítať sekciu o Zvláštnom vhľade vo Veľkom výklade, ale nečítal som ju podrobne. Po šiestich mesiacoch som mal ďalšiu audienciu. Jeho Svätosť sa ma opýtala, či som čítal veľkú sekciu o Zvláštnom vhľade alebo nie. Odvetil som, že som ju nečítal. Opäť preskúmal moje pochopenie a keď zistil, že bolo ešte stále neúplné, poradil mi prečítať buď Veľký komentár Sakjapov, alebo sekciu o Zvláštnom vhľade vo Veľkom výklade stupňov cesty (Lamrim Čhenmo), zdôraznil, že niet inej alternatívy. Nasledujúc jeho radu, som sa vyšplhal na kopec na Tibetan Children´s Village. Zobral som si so sebou Veľký výklad stupňov cesty (Lamrim Čhenmo). Ostal som v jaskyni jeden rok. Začal som čítať Stupne na ceste (Lam Rim) od začiatku a keď som došiel po kapitolu o Zvláštnom vhľade, začalo sa mi v snoch objavovať veľa významných znakov, indikovali môj úspech v nájdení správneho náhľadu. V jednom sne som videl mužov a ženy, ktorí sa od seba nedali rozlíšiť, muži nosili ženské oblečenie a ženy nosili mužský odev a tak ďalej, čo indikovalo prirodzenosť Takosti. Okrem toho som mal veľa iných čudných snov. To, že som si prešiel túto kapitolu mi naozaj pomohlo získať hlbšie pochopenie pohľadu. Po tom, čo som si v úplnosti prečítal veľkú sekciu o Zvláštnom vhľade, vyhľadal som ďalšiu audienciu s Jeho Svätosťou a vysvetlil som mu moje pochopenie náhľadu. Vysvetlil som mu spôsoby, ako rozpoznať objekt negácie, ako pochopiť Prázdnotu spoliehajúc sa na dvôdenie závislého vznikania a porozumieť závislému vznikaniu na základe poznania prázdnoty. Jeho Svätosť bola mojim vysvetlením potešená, napriek tomu vzniesol malú námietku k môjmu popisu objektu negácie. Tak som si myslel, že nebudem schopný rozpliesť konečný uzol v pochopení náhľadu. Po tom, ako sa vrátil z audiencie, mi v tú samú noc niekto v sne ukázal text a povedal, že je Osemtisíc veršov (pradžňápáramita sútra). Avšak, keďže som nedokázal prečítať nadpis, vysvetlil som si zmysel toho tak, že moje pochopenie nebolo ešte úplné. Opäť som si prečítal kapitolu o Zvláštnom vhľade a kontemploval som o rôznych prostriedkoch ako chápať objekt negácie. Je možné analyzovať vlastnú podstatu bytostí a javov, ale ja som po niekoľko dní väčšinou analyzoval a meditoval o prirodzenosti "ja" alebo bytosti. Potom som sa jednej noci tesne pred úsvitom náhle prebudil zo sna. Tesne pred tým niekto v mojom sne porcoval mäso, hovoril, že to mäso darovala Jeho Svätosť. Keď som dostal svoj podiel, zrazu som sa zobudil. Po tom, som už nemohol zaspať, tak som ešte ležal na posteli a analyzoval som objekt negácie a prázdnotu skutočnej existencie a získal som mimoriadne pochopenie prázdnoty.

6 komentárov:

Anonymný povedal(a)...

- doposiaľ uvedené nespočetné texty, ktoré si uviedol, mi "nedali" to, čo tento článok :-)
- len uvažujem, či je možné to zažívať spontánne od detských čias, keďže mi to aj nikto neverí :-)
- no ja viem že to tak je,
čo v konečnom dôsledku mne osobne je úplne jedno, či niekto verí :-)
- jediné čo som si vždy želala bolo a je, aby to čo zažívam ja, zažil a cítil každý človek, ľudská bytosť, potom by nebolo ani "zla" pretože tie dve veci dokopy nejdú, ale nie v tom slova význame v akom to chápe "bežný človek"
- viem, že raz príde na všetky moje otázky odpoveď, ako je tomu aj teraz :-)

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

Neviem, čo zažívaš, ale je to možné. :o) Obecne som skôr nedôverčivý k ľuďom, čo niečo zažívajú už "od nepamäti". Nejde o to, že by to nešlo, všetci máme rovnaký potenciál. Ja som tiež mal (a mám) kopec zážitkov, ale otázne je, čo z toho.? Aj na tomto úryvku zo života je vidno, že pokiaľ nerozvinul aj intelektuálne pochopenie, neprehĺbil sa dostatočne. V náuke sa vraví, že svoju prirodzenosť môžu ľudia spontánne zažívať často, ale nemajú metódu, čo s tým, že to zažívajú.

Ešte raz, nespochybňujem, resp. nehodnotím Tvoje skúsenosti, len taká malá otázka na zamyslenie to bola.

Všetko dobré prajem!

:o)

Anonymný povedal(a)...

- patríš medzi tých neveriacich :-) a chápem ťa
- tiež bez osobnej skúsenosti neviem či by som verila
- na tvoju otázku na zamyslenie, čo z toho?
- :-) nuž, keď zažiješ, pochopíš :-)
- všetko dobré aj tebe :-)

Karma Gyalpo Dondrub povedal(a)...

Nie nechápeš ma. Nie že Ti neverím, len to neriešim. Kľudne Ti uverím. No problem. Len nie cez internetové odkazy asi. :o)

Moja otázka: čo ďalej so skúsenosťou? Odpoveď typu "raz to pochopíš...." neberiem. :o) Nevieš, čo zažívam, takže...pšššt. :o)))

Anonymný povedal(a)...

:-) "dobré odpovede"
:-) máš pravdu, niet čo riešiť :-)
hlavne touto formou odkazov na net :-)
- prajem všetko dobré :-)

Anonymný povedal(a)...

This mеthod helps tо improve boԁyаlіgnmеnt resulting in bettег sounԁ qualitу.

Tantra Kundalini Accordіng tο thе
tantгiс pаth worѕhipѕ
thе divinе feminіne behind the wοmаn οf the worlԁ.
Just keeρ looking аt thоѕе whirlpool tubs and other ԁeluxе tantra amenities
inсluding hеatedswimmingpοols, saunаs, hегbal muԁ baths, hot sρringѕ ѕymbolise Earthlу ρоωеr
anԁ life giving pгοpеrtieѕ.


Review my sіte: erotic massage in london