Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

štvrtok 6. decembra 2007

Vianočný kapor

Už druhým rokom sa pár našich praktikujúcich, ale aj nepraktikujúcich pokúša vždy pred vianocami, v období predávania vianočných kaprov, pár z nich kúpiť a darovať im život. Tak ma napadlo zverejniť tento nápad na blogu a povzbudiť aj ďalších praktikujúcich buddhistov a nebuddhistov v tejto ušľachtilej myšlienke.

V buddhizme, predovšetkým mahajánovom, poznáme prax šiestich páramít, transcendentných cností. Prvou z nich je dána páramita, páramitá dávania. V rámci nej existuje prax ochrany pred strachom, čo zahŕňa aj darovanie života. V Tibete a celom mahajánovom svete je táto prax často pestovaná napr. tak, že darca odkúpi ovce, ktoré sú určené na porážku, alebo ryby a podobne. A tak ma raz napadlo, že jedna z mála možností, kedy máme možnosť túto prax robiť, je práve toto predvianočné predávanie živých kaprov. (Samozrejme nepôjdeme do zoochovu nakúpiť akvárijné rybičky, alebo exotické vtáctvo, aby sme ich vypúšťali na "slobodu") Ale kapre sú v situácii istej porážky a pokiaľ ich vypustíme do voľnej prírody, majú stále šancu prežiť.

Po konzultácii s rybármi som sa dozvedel, že vypúšťať ich môžeme hlavne do stojatých vôd, ako sú rybníky, jazerá, atď, ale aj do pokojných riek, ako je Hron, Váh, či Dunaj. Všade tam si kapor dokáže nájsť bahniská, kde môže spokojne prežiť.

Tohto roku spravíme aj fotoreportáž, ktorú tu potom zverejním. Ak by ste sa rozhodli pridať s rovnakou, či podobnou aktivitou, potešili by ma vaše fotky z akcie, ktoré by som tu tiež zverejnil.

Slová môjho dokonalého učiteľa; Patrul Rinpočhe:

2.1.3 Dávanie ochrany pred strachom

Toto znamená robiť čokoľvek môžete, aby ste pomohli ostatným v ťažkostiach. ... Odpovedá to predovšetkym takým činom, ako zákaz poľovania a rybolovu kdekoľvek máte moc tak spraviť, vykupovať ovce na ceste k jatkám, a zachraňovať životy umierajúcich rýb, červov, múch a iných tvorov. Pretože Buddha učil, že zo všetkých relatívnych dobrých činov je najužitočnejšie zachraňovanie života bytostí.


Vzácna Váza; Čhögjal Namkhai Norbu Rinpočhe:

6.1.3. Dar osvobození od strachu

Dar osvobození od strachu přímo nebo nepřímo se skládá z ochraňování bezbranných bytostí a zachraňování zvířat, jejichž život je v nebezpečí, jako je vysvobození zvířat z jatek nebo domácího ptactva a ryb prodávaných na trhu. Zkrátka bychom podle své kapacity měli převzít odpovědnost za pomoc bytostem, které žijí v úzkostném strachu.

:o)

Klikni sem pre: Chatral Rinpočhe zachraňuje životy stoviek rýb (video).

Fotografia na úvode prevzatá z http://www.vado.sk/pelzer/index_pelzer.htm

Žiadne komentáre: