Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

utorok 15. decembra 2009

Vesmír v jedinom atóme - recenzia knihy


Recenzia „Vesmír v jednom atóme“ od J.S.Dalajlámu


O tejto knihe viem už nejaký čas a plánoval som si ju objednať z Amazonu v anglickej verzii. Jedná sa o dialóg Jeho Svätosti so špičkovými vedeckými kapacitami v oblasti neurológie, kvantovej fyziky a ďalších. O to viac ma prekvapilo, keď som sa dozvedel, že kniha vyšla v Čechách tohto roku. Ale ešte väčšie prekvapko pre mňa bolo, keď mi nedávno volal kamarát z kníhkupectva, že ju majú aj u nás a v slovenčine. Tak som sa po rokoch rozhodol kúpiť knihu v inom jazyku ako angličtine.

Prelistoval som obsah a hneď ma zaujala kapitola s názvom „Problém vedomia“, pretože táto téma je aj pre mňa a pre moju prax zaujímavá. Začítal som sa, že o čom to bude a nastalo ďalšie prekvapenie. Text bol mimoriadne sťažený mnohými anglikanizmami, ak to tak môžem nazvať. Pri prvých pár som to prešiel len s počudovaním, ale postupne, ako téma naberala grády, si pani prekladateľka Tatiana Sedová prestala dávať námahu aj s úplne bežnými slovíčkami a namiesto preloženia ich iba poslovenčila. Postupne to začínala byť silná káva aj na mňa, obzvlášť preto, lebo aktívne prekladám už pár rokov práve z angličtiny a preto si myslím, že aspoň trochu viem posúdiť, ako sa veci dajú spraviť ak sa chce. Meno prekladateľky som hodil do Googlu a vyhodilo mi pravdepodobnú prekladateľku, istú Prof. Tatianu Sedovú PhDr.Csc. Vtedy mi to dalo zmysel. Ako inak by asi študovaný filozof a profesor v jednej osobe mohol prekladať? Pre širokú verejnosť? To by asi klesol v očiach kolegov. Teda, predpokladám podľa toho štýlu prekladu, že sa nemýlim, ak áno, ospravedlňujem sa. Nepoznám túto pani, neviem preto posúdiť, či sa buddhizmu venuje aj prakticky, alebo jej preklad vznikol na objednávku, alebo potrebovala niečo z knihy citovať v nejakej svojej vedeckej práci. V každom prípade, knihu takto preloženú považujem za znehodnotenú. Dalajlámu mám rád pre jeho pomerne jednoduchý jazyk a štýl vysvetľovania. Moja najobľúbenejšia kniha od Jeho Svätosti je „Essence of the Heart Sutra“, kde vysvetľuje riadok po riadku Srdcovú Sútru, krásnym, elegantným spôsobom. Táto elegancia a prehľadnosť sa v preklade pani Tatiany Sedovej stráca a nahradzuje ju bezduchý, strohý a nezrozumiteľný preklad. Pri čítaní som bol rád, že viem anglicky, inak by som, paradoxne, tomuto slovenskému prekladu ani za mak nerozumel. Ale aby som len nežvanil bez názornej ukážky, tu je pár citácií:

funguje za všetkými fluktuáciami, kontingentnými mentálnymi stavmi...je to fundujúce vedomie. (str.120, hore)

Asi by bolo veľmi degradujúce napísať: ...za všetkými kolísavými, náhodilými mentálnymi stavmi...je to základné vedomie.

...bez výraznejšej konfúznosti...(str.118, hore), že by tým autor myslel ...bez výraznejšieho zmätku...?

Je potrebná malá digresia, aby sme sa vyhli nepochopeniu...(str.121, dolu) Ako môže niekto „preložiť“ anglické „digression“, ako digresia!!! Je potrebná malá odbočka, aby sme sa vyhli nepochopeniu... – zrejme príliš nevedecký a zrozumiteľný preklad.

Úplnou čerešničkou je pre mňa časté používanie slova explanácia, namiesto vysvetlenie.

Toľko ku prekladu (pomlčím o rozdieloch v texte, keď som porovnal original verziu Prológu, so slovenským prekladom).

Ďalším nedostatkom a dôkazom, že pani prekladateľka sa buddhizmu nevenuje a nepozná jeho terminológiu, sú buddhistické terminus technicus. Ich preklad do slovenčiny vyzerá v jej podaní nasledovne (kurzívou p.Sedová, normálnym moja oprava):

Shepa (jnana) – šepa (džňána)

Rigpa (vidya) – rigpa (vidja)

(v sanskrte citta) – (v sanskrte čitta)

Namshe (v sanskrte vijńana) – namše (v sanskrte vidžňána) (str.117, dolu)

To som si prečítal len jednu kapitolu. S obavami a slovníkom po ruke sa pustím aj do ďalších.

Záverom by som si dovolil poprosiť všetkých potenciálnych vydavateľov buddhistickej literatúry, aby si vyberali prekladateľov, ktorí problematike nie len rozumejú, ale majú aj snahu ju priniesť v zrozumiteľnej podobe. Drvivá väčšina kníh Jeho Svätosti by sa dala zaradiť do kategórie „populárno-náučné“, to znamená, určené širokej verejnosti. Takéto knihy musia spĺňať, ako jednu zo svojich hlavných požiadaviek, ľahkú čitateľnosť, nezaťaženosť odbornými termínmi a cudzími slovami. Bohužiaľ, nič z toho tento preklad pani Tatiany Sedovej nespĺňa, hoci téma knihy je viac než fantastická.


---------------------------------------------------------------------------------


2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

to, co som hladal, vdaka

Anonymný povedal(a)...

Mіlitаry rаtes aѵailable Summer months brings
wаrmer daуs and actіνitieѕ suсh as music,
refrеshments, Internet. The aгtіcle Diѕcount
Hot Тub Insuгеѕ anԁ Pгoteсt Lifts iԁentifies moгe of the hіgh pгofit
maгgіnѕ аnd іs the ωоrld's first underwater tantra rooms. Z, permitase experimentar el placer del tantrismo. Farmhouse Fresh'ѕ Ѕplenԁiԁ Dirt contains
а blеnԁ οf oіl, thеn wrаp іn saran ωrаp and а lymphаtiс drainаgе
maѕsage аt the Tantra.

Also νisіt my webρage tantric massage in london