Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

štvrtok 20. mája 2010

Kurz s J. E. Dzongsar Khjentse Rinpočhem, Praha 2010

Pozvánka na kurz s týmto fantastickým učiteľom, na ktorého knihu "What makes you Not a buddhist" som pisal recenziu TU.

Vážení přátelé,
Samten Tse Praha a Siddhartha´s Intent Vám se ctí oznamují konání prvního učení Dzongsar
Khjentse Rinpočhe v Praze. Rinpočhe bude přednášet v angličtině, která bude překládána do
češtiny.

Téma učení: „Esence Šantidévova díla – cesta bódhisattvy“
Termín konání kurzu: 30. července – 1. srpna 2010. Denně dva výklady.
Místo konání: GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10.
Cena: Při zaplacení zálohy ve výši 1000,- Kč do 30. června na účet číslo 2610180001/5500 je
cena celého kurzu 2 200,- Kč. Prosíme při platbě zálohy uveďte do vzkazu pro příjemce své
jméno. Po 30. červnu již neplaťe zálohy na účet. Při platbě na místě je cena 2400,- Kc. Celkem
proběhne 6 výkladů. Cena 1 výkladu je 600,- Kč. Platba není registrací. Je nutné vyplnit rovněž
registrační formulář (viz níže).
Registrace: bude otevřena od června na nově zřízených www stránkách www.sidhartasintent.cz
,které budou věnovány aktivitám Rinpočhe. Na www.samtentse.cz bude v červnu umístěn odkaz
na tyto nově zřízené stránky.
Dotazy: Své dotazy nám můžete psát na: info@samtentse.cz


Více o J. E. Dzongsar Khjentse Rinpočhe:

J.E. Dzongsar Khjentse Rinpočhe, Thubten Čhökji Gjamtso, se narodil v roce 1961 v Bhútánu, a
byl rozpoznán jako emanace mysli jednoho z největších dzogčhenových mistrů své doby
Džamjanga Khjentse Čhökji Lodro (1893-1959).
Linie Khjentse se již počínaje svým zakladatelem Džamjangem Khjentse Wangpo vyznačuje
důrazem na nesektářský náhled. V duchu této tradice i Dzongsar Khjentse Rinpočhe studoval u
učitelů všech čtyř hlavních škol tibetského buddhismu. Rinpočhe obdržel zmocnění a učení od
mnoha z nejvýznamnějších mistrů naší doby včetně J.S. Dalajlámy, J.S. šestnáctého Karmapy,
J.S. Sakja Trizina, a od obou svých dědečků J.S. Dudžom Rinpočheho a Sönama Zangpa.
Hlavním guruem Dzongsar Khjentse Rinpočheho byl J.S. Dilgo Kjentse Rinpočhe. Rinpočhe
dále studoval u více než pětadvaceti lamů ze všech čtyř škol tibetského buddhismu.
Rinpočhemu ještě nebylo ani dvacet let, když se zasloužil o publikování řady vzácných textů, u
nichž hrozilo, že se navždy ztratí. V roce 1980 Rinpočhe zahájil obnovu kláštera Dzongsar v
Tibetu. Rinpočhe založil řadu buddhistických škol i center ústraní v Indii (v Bíru a Chauntře) a v Bhútánu. V souladu s přáním svých učitelů Rinpočhe cestuje a vyučuje po celém světě a založil centra dharmy v Austrálii, Evropě, Severní Americe a v Ásii.

V roce 1989 J.E. Dzongsar Khjentse Rinpočhe založil asociaci Siddhartha's Intent, která
sdružuje centra dharmy po celém světě s cílem uchovávat učení buddhismu a zároveň
prohlubovat pochopení a povědomí o mnoha aspektech buddhistických učení napříč různými
kulturami a tradicemi.
V roce 2001 Rinpočhe založil nadaci Khyentse Foundation, neziskovou organizaci, jejímž cílem
je "stát se patronátním systémem podporujícím instituce i jednotlivce věnující se praxi a studiu
Buddhovy moudrosti a soucítění."
Rinpočhe také založil organizaci Lotus Outreach, která se zaměřuje na zajišťování vzdělání,
zdravotní péče a bezpečnosti pro ohrožené ženy a děti v rozvojovém světě. Původním cílem
organizace bylo poskytování vzdělání pro uprchlíky, a v této oblasti Lotus Outreach nadále
působí poskytováním rehabilitací pro oběti obchodování s lidmi, a také dohlížením na to, aby se
dětem s ohrožených skupin dostávalo vzdělání a aby předčasně neopouštěly školy.

Kromě toho je Dzongsar Khjentse Rinpočhe také ředitelem center pro umění a kontemplaci
"Deer Park, centrum pro studium klasických indických tradicí moudrosti" v Indii a Bhútánu,
programu "Váz pro Světový mír" ̶ celosvětové iniciativy J.S. Dilgo Khjentse Rinpočheho, a
"Siddhartha School" v Austrálii. V roce 2008 Rinpočhe založil edici Manjughosha se sídlem v
německém Berlíně s cílem na požádání publikovat vzácné a ojedinělé buddhistické spisy.
Dzongsar Khjentse Rinpočhe je také filmovým režisérem, jehož dva nejvýznamnější filmy jsou
"Pohár / The Cup" (1999), a "Poutníci a kouzelníci / Travellers and Magicians" (2003). Rinpočhe
je také autorem knihy "What Makes You not a Buddhist"(Shambhala, 2007).
Těšíme se na vás, organizátoři učení: Samten Tse Praha a Sidharta´s Intent

Žiadne komentáre: