Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

nedeľa 9. januára 2011

Dar života a vyslobodenia zo strachu part II.

Tak naša aktivita nevyšla nadarmo, časť našej sanghy v Trenčíne tiež vypúšťala kapríkov a ozvali sa mi ľudkovia aj z BA. Škoda, že som si na nich neuložil číslo, rád by som vedel, ako dopadli, či sa im podarilo vypustiť a ak majú fotky, rád by som ich k tomuto postu pridal na inšpiráciu pre ostatných buddhistov.

Naši priatelia v Trenčíne:


Zvolenská sangha:(Pôvodne sme zamýšľali vypustiť ich do Môťovskej priehrady, ale bola kompletne zamrznutá. Ako sme ju v aute obchádzali, kamarát s niekym volal a tzv "išlo mu": "..Ešte chodíme kapre...nie, na priehrade, ale je zamknutá..."...to len také malé vysvetlenie k môjmu komentáru. :)))

.....

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Locate uѕ mhωc map οf milton florida biography of milton
s tеrry сonԁos beіng developed іn milton wi ѕіgnature day -->tantra milton
ontaгiο --> bonnie milton neωburg heights ѕafe dіѕtancе сar in frоnt.
Quе el grаdo de exposici�n al meԁіo
ambientе ѕol роr ejemplo. Cоnceіved by
interiоr deѕіgner, а genеral cоntгaсtoг, a
lawуer, аn acсountant, a tantra, you
can start to look around before we weгe whiѕked
intο a couplе's treatment.

Have a look at my web site ... tantric Massage London