Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

utorok 1. októbra 2013

Dzongsar Džamjang Khjentse - Nie kvôli šťastiu

Úryvky z knihy vybral a preložil Ngakpa Tongnyid DorjeJe to veľký omyl predpokladať, že praktikovanie Dharmy nám pomôže sa upokojiť a viesť bezproblémový život; nič nemôže byť vzdialenejšie pravde. Dharma nie je terapia. V skutočnosti práve naopak, Dharma je ušitá špecialne, aby vám obrátila život hore nohami - na to ste sa prihlásili. Takže ak váš život začne ísť úplne zle, prečo sa sťažujete? Ak sa vaša prax a život neprevráti, je to znak, že to čo robíte, nefunguje. Toto je to, čo odlišuje Dharmu od New Age metód, ktoré zahŕňajú aury, vzťahy, komunikáciu, úspech, Vnútorné Dieťa, byť jedno s vesmírom a objímanie stromov. Z pohľadu Dharmy sú takéto záujmy hračkami samsárických bytostí - hračky, ktoré chytro unudia naše zmysly.

Úprimné želanie praktikovať Dharmu sa nerodí z túžby po osobnom šťastí, alebo aby nás vnímali ako "dobrého človeka", ale neprakitkujeme ani preto, že chceme byť nešťastní, alebo byť "zlý človek". Skutočné prianie k praktikovaniu Dharmy povstáva z túžby po dosiahnutí osvietenia.

Celkovo vzaté, ľudské bytosti uprednostňujú zapadnutie do spoločnosti nasledovaním akceptovaných pravidiel etikety a tým, že sú jemní, úctiví a plní rešpektu. Iróniou je, že takto si mnoho ľudí predstavuje, že sa má správať duchovný človek. Keď vidíme takzvanú praktikujúcu Dharmu správať sa zle, vrtíme hlavou nad jej odvahou sa prezentovať, ako nasledovníčka Buddhu. Ale takéto súdy by mali byť radšej vynechané, pretože "zapasovať" nie je to, o čo usiluje skutočný praktikujúci Dharmy.Spomeňte si na Tilopu, napríklad. Vyzeral tak bizarne, že keby stál dnes pri vašich dverách, odmietli by ste ho vpustiť dnu. A mali by ste prečo. Najpravdepodobnejšie by bol úplne nahý; ak by ste mali šťastie, možno by mal nejaké tangáče; jeho vlasy sa nikdy nestretli so šampónom; a z jeho úst by trčal chvost živej ryby. Aký by bol váš morálny posudok takejto bytosti? "On! A buddhista? Ale on mučí tú úbohú bytosť, keď ju je za živa!" Takto fungujú naše teistické, moralistické a posudzujúcae mysle. V skutočnosti fungujú veľmi podobným spôsobom, ako najpuritánskejšie a deštruktívne náboženstvá na svete. Samozrejme, nie je nič nevyhnutne zlé na morálke, ale pointou duchovnej praxe, podľa náuk vadžrajány, je ísť za všetky naše koncepty, vrátane tých o morálke.

V tantrických textoch sa hovorí, že diskurzívne myšlienky môžu byť prekonané len diskurzívnymi myšlienkami a cyklická existencia môže byť odstránená len cyklickou existenciou. Veľký Saraha tiež poukázal, že to, čo spútava bláznov, oslobodzuje múdrych. Nasledovníci dharmy, ktorým chýba otvorenosť a odvaha uchopiť túto pravdu, budú mať svoju duchovnú cestu dlhú a dostupné metódy obmedzené a cestu náročnú a kajúcnu.
Ale tiež sa neklamte, že máte najvyššie schopnosti a kapacitu, ktoré sú nevyhnutné a umožňujú vam aplikovať výhradne neobyčajné metódy vadžrajány. Od samotného počiatku nás veľkí majstri minulosti varujú opäť a opäť, že hoci musíme mať zámer praktikovať cestu plodu, nikdy by sme si nemali predstavovať, že sme nad príčinnými cestami šravakajány a bodhisattvajány. Navonok by sme mali praktikovať šravakajánu, vnútorne bodhisattvajánu a tajne vadžrajánu.

Snažte sa byť disciplinovaní a praktikovať každý deň, namiesto raz za čas; alebo praktikovať hodinu a pol každý deň, než päť minút jeden deň a hodinu ďalší. Alebo sa snažte obliecť k svojej praxi a spraviť z nej  špeciálnu a dôležitú udalosť vo vašom dni, miesto aby ste sa doplazili na váš meditačný vankúš vo svojom pyžame a chytro odrapotať vaše modlitby ako papagáj, akoby ste boli nútení platiť nejakú duchovnú daň.

Náš svet je posudzujúci a všetci to poznáme, že keď prezident USA, alebo multimilionársky športovec je prichytený, ako robí niečo z ďaleka bezvýznamné, čo všetko z toho spravia jeho rivali a médiá. Rovnaký typ súdiacej mysle je často smerovaný na gurua, keď sa študenti snažia oceniť jeho hodnoty založené na ich vlastnej verzii ako sa má morálne správna a nasledovania hodná osoba správať. Avšak problém je, že čím viac študenti duchovne dozrú, tým vyššie pravdy hľadajú a časom im musí guru nevyhnutne poskytnúť iný druh inšpirácie. Začiatočníci sú často inšpirovaní skromnosťou a jednoduchosťou gurua. Avšak neskôr, keď príde čas rozbiť koncepty, je guru s charakterom a vzhľadom „morálneho“ askétu v pasci, nebude schopný robiť výzvy, ktoré rozbijú bariéry brániace v pokroku študenta.
Vôľa byť inšpirovaný a tendencia byť vytočený sú obidve relatívne reakcie: niektorí ľudia sú inšpirovaní pohľadom na pokojného mnícha so žobráckou miskou, iní zas polo-opitým a polonahým jogínom.

Prax gurujogy nemá nič spoločné s uctievaním vonkajších bytostí, ani to nie je skôr jednotvárna metóda k pripomenutiu, že guru je náš učiteľ. Gurujoga je jediný spôsob, ako si postaviť most medzi nami a prirodzenosťou našej mysle, takže nie je dôležité si iba nájsť autentického gurua, ale musí mať aj autentickú líniu. Ako limitované bytosti dokážeme posúdiť účinnosť cesty a toho, kto na nej je (v tomto prípade guru) tak, že prihliadneme k historickým záznamom duchovných skúseností nášho gurua a takisto jeho guruov a všetkých ostatných guruov, čo náležia k tejto línii. Dať dôveru niekomu, kto je nezávislý od všetkých línií a tvrdí, že mal zjavenie o novej ceste k osvieteniu je veľmi riskantné. Ak sa rozhodnete nasledovať samozvaného gurua majte na mysli, že budete odkázaní sami na seba, pretože nie je spôsob ako overiť pravdivosť jeho tvrdení. Veľmi dobre to môže byť šarlatán.


- Dzongsar Jamyang Khyentse

Žiadne komentáre: