Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

štvrtok 17. septembra 2015

Džigme Lingpa o Isláme

Čo sa týka pôvodu (náboženstva) barbarov (islamu, prekl), v čase, keď učiteľ Nagardžuna ísdlil v južnej oblasti (Indie, prekl), jeden zvaný Kumarasena, držiteľ pitaky, upadol pod vplyv zlého démona a skomponoval pojednanie, ktoré tvrdí, že čin ublíženia je dharma. Ohľadom tohto sa píše v gSang-tshig:

Ak hrdina, ktorý je nemilosrdný,
Neujde pred bojom,
Ale naopak, rozhodne sa do neho pridá,
Potom, keď umrie pôjde do raja.

Čo som povedal (o moslimoch) je v súlade s týmito slovami.

Vysvetlivka: Zdroj tohto príbehu sa nachádza v Taranáthovi, str 117-19. V skratke: Kumarasena bol vyhnaný zo sanghy po tom, ako porušil svoje sľuby. Rozhodol sa založiť alternatívne náboženstvo, za týmto účelom si zmenil meno na Mti-mathar (Mahmad/Muhammad) a skomponoval pojednanie, ktoré učí násilie.

Zdroj:

'Jigs-med-gling-pa's
"Discourse on India" of 1789

A Critical Edition and Annotated Translation of the

lHo-phyogs rgya-gar-gyi gtam
brtag - pa brgyad -kyi me-long

Michael Aris

Tokyo
The International Institute for Buddhist Studies
of
The International College for Advanced Buddhist Studies
1995

-----

Žiadne komentáre: