Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

utorok 25. marca 2008

Skrytý jogín

Ukry svoje telo tým, že ostaneš sám v horskej divočine,
Ukry svoju reč tým, že utneš všetky kontakty a budeš hovoriť veľmi málo,
Ukry svoju myseľ tým, že si budeš nepretržite vedomý iba svojich vlastných chýb,
Toto sa myslí byť skrytým jogínom.

Patrul Rinpoche: Heart Treasure of Enlightened Ones, Shambala 1992

Žiadne komentáre: