Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

štvrtok 20. marca 2008

Kontinuita bdelého vedomia prítomnosti


Ukážka z knihy Čhögjal Namkhai Norbu Rinpočheho "O narodení, živote a smrti".

(z angličtiny přeložila Překladatelská skupina Komunity dzogčhenu)Stabilní kontinuita bdělého vědomí (šežin, shes bzhin) přítomnosti (trenpa, dran pa) v každém aspektu našeho života je při jednání tří bran nejdůležitější ze všech možných faktorů, které způsobují nerovnováhu šťáv a organických složek jako jsou deficity, excesy, (nedostatky v některých aspektech jednání a přehánění v jiných) konflikty atd. a věcí, jež s tím souvisejí, o nichž jsme doposud mluvili.

Obecně řečeno, význam (tibetského) slova trenpa (dran pa) označuje pouhé vzpomenutí či vybavení si něčeho, co bylo zapomenuto a co je připomenuto, když to jisté okolnosti vrátí zpět do paměti. Podobně chápeme (tibetský) termín šežin (shes bzhin), jež označuje pouhý fakt, že si uvědomujeme něco, co víme. Je pravdou, že i toto jsou aspekty „bdělé přítomnosti“, „uvědomění“, nicméně nepředstavují kompletní význam vyjádření „kontinuita bdělého vědomí přítomnosti“ tak, jak se pojímá tady.

Skutečný význam „bdělé přítomnosti“ není jenom si pamatovat důležité téma jako objekt v naší mysli, ale spíše mít jeho živoucí mentální přítomnost, aniž bychom na ně za jakýchkoliv okolností zapomínali. Pokud máme například neustálé vnitřní uvědomění toho, že žijeme v čase a nikdy na to nezapomínáme, může nám to v mnoha ohledech pomoct, například pro nás nebude těžké se přizpůsobit změnám. Protože všechny aspekty prostředí, v němž žijeme, podléhají času, celý svět a všichni jeho obyvatelé se manifestují v našem vnímání jako svou povahou pomíjivé, nebudeme tudíž zbytečně mrhat svým životem a tak dále. Podobně, skutečným významem „bdělého vědomí“ není jenom uvědomovat si nějaké důležité téma, ale spíše označuje vědomí, které přesně zná positivní i negativní aspekty a je v naší mysli vždy jasně přítomné bez ohledu na dočasné faktory nebo jakékoliv mentální soudy. Toto bdělé vědomí okamžitě ví, co je třeba dělat a čeho se třeba vystříhat kdykoliv se objeví jakékoliv negativní okolnosti, přičemž vzniklou situaci nemusí nijak mentálně posuzovat.

--------------------------------

Výraz „kontinuita bdělého vědomí přítomnosti“ označuje vždy přítomné poznání, v němž jsou v mysli člověka „bdělost“ a „uvědomění“ neoddělitelné - ať je to muž či žena, ať je mladý nebo starý. Navíc každý kdo vstoupil do brány buddhistické cesty, především nauky ati dzogpa čhenpo a je tudíž praktikující, musí zajisté mít neustálé a autentické bdělé vědomí přítomnosti.

V každém případě ryzí kontinuita bdělého vědomí přítomnosti je velmi důležitým požadavkem v životě všech lidských bytostí bez ohledu na to, jestli vstoupili na stezku ati nebo nikoliv. Je tomu tak proto, že k utrpení zrození, stáří, nemoci a smrti, které jsou přirozenou součástí našeho života, se navíc odkloněním od bdělého vědomí přítomnosti vlivem primárních příčin připoutanosti, hněvu a nevědomosti a různých dočasných příčin zabýváme pouze sobeckými aktivitami. Prostřednictvím sekundárních příčin se pak objevují situace, které přinášejí utrpení a způsobují, že jsme my i ostatní nešťastní a (že jsme) bezútěšně nuceni zakoušet pouze utrpení.


1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Ano, asi tak to je