Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

štvrtok 27. augusta 2009

Kráľ vytvárajúci všetko

Najvyšší zdroj – Kráľ vytvárajúci všetko

Kundže Gyalpo. Ukážka z knihy Chögyal Namkhai Norbu Rinpocheho a Adriana Clementeho, Snow Lion 1999.


Základná tantra rady dzogčhen semde, alebo série mysli.

Z angličtiny preložil:

Karma Gyalpo Dondrub

Poznámka: termín „Čisté a úplné vedomie“ – je Adrianov preklad slova bódhičitta.Potom, najvyšší zdroj, čisté a úplné vedomie, vysvetlil, že všetky povozy založené na príčine a následku chybujú tým, že nasledujú postupnú cestu a následne vytvárajú odchýlku a prekážky v termínoch úplnej dokonalosti.

Načúvaj, veľká bytosť! Práve táto prirodzenosť čistého a úplného vedomia je konečnou esenciou všetkého, čo existuje. Nikdy nezrodené, je úplne čisté a nezastreté; keďže nemôže byť dosiahnuté nasledovaním cesty, nemá žiadne odchýlky; spontánne dokonalé od počiatku, nemôže byť výsledkom úsilia. Postrehovaním jediného čistého a úplného vedomia, univerzálnej esencie, v termínoch mnohosti, povstávajú odchýlky a prekážky. Nasledovať cestu k dosiahnutiu toho, čo nemôže byť dosiahnuté nasledovaním zapríčiňuje odchýlenie; pokúšať sa pochopiť konceptuálne to, čo nemôže byť objektom (myšlienok) zapríčiňuje zatemnenia, ktoré prekážajú pochopeniu.

Hoci v základnej kondícii je všetko rovnocenné, (Bódhisattvovia) majú za to, že prax desiatich páramít umožní realizáciu desiatich bhúmi[1], pretože si myslia, že jednaním založeným na príčine, môže mať človek úžitok v jeho plode v budúcnosti. Takýmto spôsobom sa odchyľujú a ostávajú zablokovaní po ďalšie tri kalpy.

Praktikujúci krijá tantry považujú vonkajší svet, vnútorný svet a myšlienky za tri čistoty[2] a vstupujú do faktorov realizácie a rituálnych činov. Ale hoci takto perfektne udržujú sľuby a záväzky, odchyľujú sa ostávajú zablokovaní po ďalších sedem životov.

Praktikujúci ubhaja tantry, ktorých jednanie odpovedá príčine a ktorých náhľad odpovedá následku, považujú náhľad a jednanie za dve oddelené veci. Takýmto spôsobom sa odchyľujú od neduálneho stavu a ostávajú zablokovaný po ďalšie tri životy.

Praktikujúci joga tantry, držiaci sa jednania prijímania a odmietania vo vzťahu k jedinej esencii, strácajú zameranie (sight) na jednotu (oneness) a vstupujú do dualistickej vízie. Takýmto spôsobom sa odchyľujú a ostávajú zablokovaní, pokiaľ sa neoslobodia od prijímania a odmietania.

Praktikujúci mahájoga (tantry) meditujúc na jedinú samo-povstávajúcu kondíciu, ako by mala tri charakteristiky[3], odchyľujú sa zo stavu, ktorý prekračuje úsilie.

Praktikujúci anujoga (tantry) nepochopením, že prirodzená kondícia je konečnej esencie všetkých javov živého aj neživého sveta., vnímajú dimenziu prázdnoty a múdrosť v termínoch príčiny a následku. Keďže toto zahŕňa potvrdzovanie príčiny, ktorá neexistuje a naopak, popieranie následku, ktorý existuje, ostávajú zablokovaní pokiaľ nedosiahnu istoty, ktorá prekračuje potvrdzovanie a negáciu.

Toto je v skratke šesť spôsobov hľadania dosiahnutia plodu, o ktorom sme presvedčený, že ho zatiaľ nevlastníme, zakladáme (toto hľadanie) na dvoch pravdách; pracujeme s tromi čistotami; oddeľujeme náhľad a jednanie; vstupujeme do jednania, ktoré predstavuje prijímanie a odmietanie; meditujeme na tri (charakteristické) fázy; chápeme dimenziu prázdnoty a múdrosti v termíne príčiny a následku.

Čisté a úplné vedomie je ako priestor. V skutočnej kondícii prirodzenosti mysli, podobnej priestoru, nie je žiadny náhľad, na ktorý by sa malo meditovať ani záväzok, ktorý treba udržiavať, nie je tu žiadna kapacita pre duchovné činy, ktorú musíme dosiahnuť, ani múdrosť, ktorú treba rozvinúť, nie sú žiadne úrovne realizácie, ktoré treba kultivovať, ani cesta k nasledovaniu, nie je tu žiadny pojem „jemnej podstaty/substancie“, ani duality, ktorú musíme znovu zjednotiť ako jednotu, nie je žiadna konečná náuka mimo čisté a úplné vedomie. Tým, že pravá prirodzenosť je mimo potvrdenie a negáciu, nie je žiadna tajná náuka porovnateľná s ním. Toto je náhľad úplnej dokonalosti, čistého a úplného vedomia.

Nasledovníci povozov založených na príčine a následku, ktorý chcú dosiahnuť moju esenciu ma hľadajú pomocou „desiatich podstát“. Ale nevyhnutne zlyhajú, ako niekto, kto sa snaží kráčať po nebi a spadne dolu na zem. Vysvetlím ti moju skutočnú esenciu: keďže prekračuje akúkoľvek oblasť skúsenosti, ohľadom mňa nie je žiadny náhľad, na ktorý treba meditovať. Podobne, žiadna z „desiatich podstát“ neuschopní človeka zrealizovať skutočný cieľ. Nemysli opačne! Keď sa ma snažíš pochopiť pomocou konceptov, nenájdeš vôbec nič k „videniu“. Takže ma nerob objektom svojho náhľadu, ponechaj ma v prirodzenej kondícii! Keďže v neopísateľnom nezrodenom stave nebolo nikdy žiadne oddelenie, nie je potreba dodržiavať sľuby a záväzky. Keďže základná esencia je spontánne dokonalá od počiatku, nemá význam usilovať v praxi, aby sme ju dosiahli. Keďže samo-povstávajúca múdrosť nemôže byť nikdy zastretá, nemá význam snažiť sa urobiť múdrosť čistej prítomnosti jasnejšou. Keďže všetko už je na mojej úrovni, nie sú žiadne stupne realizácie, ktoré by sme mali rozvíjať, či nimi postupovať. Keďže prestupujem celú existenciu v jej úplnosti, nie je žiadna cesta, ktorá by ku mne viedla. Keďže stále prekračujem dualizmus subjektu a objektu, nie je tu nič definovateľné ako „jemná podstata“. Keďže môj tvar je prítomný vo všetkom, dualita nikdy neexistovala. Keď som prvotná samo-povstávajúca múdrosť, nie je tu nikto druhý, ktorý by ma mohol potvrdiť. Keďže som esenciou univerzálneho osvietenia, nie sú to žiadne ďalšie tajné inštrukcie.

...........................

V skutočnosti, „prekážka“ znamená nechápať ma. „Odchýlenie“ znamená hľadať niečo iné, ako mňa. Prekážky môžu byť dvojaké: karmické a konceptuálne. Neschopnosť pochopiť ma je karmická prekážka; neschopnosť rozlíšiť ma je konceptuálna prekážka. Keďže všetky javy živého a neživého sveta sú prirodzenosťou základného čistého a úplného vedomia, nevnímať a nerozlišovať ma sú dva druhy prekážok; hľadať niečo a usilovaťsa vytvára odchýlenie.[1] Desať páramít Bódhisattvov sú: štedrosť, morálka, trpezlivosť, úsilie, meditačné pohrúženie, rozlišujúca múdrosť, metóda, ašpirácia, sila a prvotná múdrosť, ktorým odpovedá desať bh´mi (sa bcu), či úrovní realizácie.

[2] Tri čistoty sú: čistota božstva amandaly, čistota rituálnych nástrojov a substancií, čistota mantry a vizualizácie.

[3] Toto je odkaz na tri kontemplácie: kontemplácia esenciálnej prirodzenosti (prázdnota), kontemplácia vízie (alebo súcitu), kontemplácia príčiny (semennej slabiky).5 komentárov:

tirthan povedal(a)...

Ahoj, díky za toto! Mám s tím docela zajímavé zážitky...

Anonymný povedal(a)...

Wow all I can say is that you are a great writer! Where can I contact you if I want to hire you?

Anonymný povedal(a)...

Táto tantra je celým mojím životom.
Je esenciou všetkých učení Mahásiddhov, tak ako aj môjho gurua Nisargadattu, "Veľkého Kráľa, Dávajúceho Prirodzený Stav"
(vďaka za toto úžasné odhalenie v slovenčine)

Anonymný povedal(a)...

What is Tantгa Week? It's a working title which may change and we have to live altruistically. Ask about services, treatments, products and services.

Look into my website - sensual massage london

Anonymný povedal(a)...

It will brіng a glοw. Men nеeԁ to leаrn exaсtly ωhat it takes to make thіѕ Hіdden Adventure a reality, grаb уouг CD or
mp3 playеr wіth 1 GB оf RAM.
I don't think we have enjoyed our Tantra more in the moment. Yoga weeks with Rodney Yee now alternate with Ayurvedic retreats led by a resident specialist in the fields. Pool water is pumped through panels exposed to the elements. Ci n de luz os den una nueva definici?

Look into my website: sensual massage in london