Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

štvrtok 26. augusta 2010

Medzi bielymi oblakmi

Náhodou som narazil na ďalší fantastický dokument o buddhistických pustovníkoch v súčasnej Číne. Veľmi inšpiratívne video, vrelo odporúčam! Obzvlášť starý majster na konci mi najviac učaril. Pýtajú sa ho na Zen. Vraví, že nie je čo povedať, všetko je v textoch. Kým sa človek nezachráni sám, ako môže zachraňovať iné bytosti? - To je presne to, to je správna bódhičitta, bódhičitta kráľa, najprv dosiahnem sám a až potom povediem ostatné bytosti. A tento výrok je ďalší dôkaz toho, že sľub bódhisattvu nikdy nebol myslený tak, že nedosiahnem osvietenie, kým všetci ostatní nedosiahnu. V podstate som sa s tým ani nestretol, snáď len na jednej zenovej stránke. Ale zatiaľ ma to tak neučil žiadny učiteľ. V každom prípade, TU JE LINK na Google video s celým filmom a nech sa páči aj malá ukážka:


2 komentáre:

Gyanesh povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
Gyanesh povedal(a)...

"Dovtedy sa budem vracať (ako Buddhovské Vedomie) na Zem, kým dosiahne oslobodenie aj posledné steblo trávy..." Zjednodotenie všetkých protikladov, úplná Jednota, zánik duality vo vedomí Prebudeného. Aj oddelené steblo trávy je ešte dualita, ide o zjednotenie Vedomia.