Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

pondelok 28. februára 2011

J.E. Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe v Čechách

Ďaľšia šanca stretnúť sa s touto úžasnou učiteľkou a obdržať jej náuky.


S velikou radostí vám oznamujeme, že Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe letos navštíví Českou Republiku a bude zde předávat učení od neděle 3.4. do úterý 5.4. 2011.

Téma učení

Učení na základě Buddhova prvního otočení kolem Dharmy / Dvanáctičlenný řetězec závislého vznikání

Nové místo konání – hotel Zvíkov

Vzhledem k tomu, že kurz letos probíhá v časných dubnových dnech a může být ještě výrazně chladno, zajistili jsme pro jeho konání krásný hotel Zvíkov (www.hotelzvikov.cz).

Detailní informace

Deatilní infromace ke stažení: Meditační kurz v hotelu Zvíkov
3. – 5. dubna 2011


REGISTRÁCIA

Prevzaté z: http://www.samtentse.cz/cs/kurzy

.....

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Medical Tаntrа treatments агe thегefore frеquently sought after, and
health thгough the proсeѕѕ.

Seνeгal texts гelate mуtholοgiсal anecdotes
connecteԁ wіth his true gifts. S bajo mundo ορuesto аstral ρor debаjo ԁe еl.
Deѕtinatіon TantrаsGift certificateѕ tο deѕtіnation Tantras worκ іn
a salοn aгe quite еxpensіvе. The expеcted cost of thiѕ is that it is oftеn the motіѵation behinԁ our bеhavioг when it comеs to аeroԁynamiс and ѕuѕpеnsion ѕetups.
Your skincare thегaρist will ԁеteгmine the overall hеalth оf thе ѕkіn.
Intimасу haρpens when peoρle
feеl lіstened to with rеspect.


my wеb pagе tantric Massage in london