Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

streda 2. marca 2011

Reinkarnácia nie je znovuzrodenie "ja"


Na tento článoček som narazil úplnou náhodou na Pútnikoch.

Zdroj: Jitřní Země

Překlad blogu z portálu Matthieu Ricarda La réincarnation n'est pas la renaissance d'un "moi" rezentuje problematiku reinkarnace, jak je chápána v moderním buddhismu. Je to pojetí poněkud cizí nejen představám západního publika, ale zdá se, že se odlišuje i od tradičního společenského vnímání Tibeťanů. Alespoň tak můžeme soudit z vyjádření 14. dalajlámy, obsaženého v odpovědích na dotazy z kontinentální Číny, které již byly zveřejněny na stránkách Jitřní země. Mohlo by též být nápomocno při setkání s prezentací nynější současné existence dvou představitelů vtělení 16. Karmapy - http://cs.wikipedia.org/wiki/Karmapa


Především je třeba pochopit, že to, co budhismus označuje jako reinkarnaci, nemá nic společného s přesídlováním jakékoli „entity“, nemá nic společného s metempsychózou.

Pokud uvažujeme v pojmech entit místo v pojmech funkce, kontinuálního procesu zkušenosti, nelze porozumět buddhistické koncepci znovuzrození. Jak je řečeno, „žádná niť neprochází perlami, které tvoří náhrdelních znovuzrození“.

Není nějaké identické „osoby“, procházející posloupným znovuzrozováním, je pouze adjustace proudu vědomí.

Reinkarnace není znovuzrozením „já“.

Můžeme hovořit o „individuálním“ vědomí, přestože individuum neexistuje jakožto autonomní jednotka. Chybí-li přenos jednotky, která je diskontinuální, není to v protikladu s kontinuitou funkce.

Skutečnost, že „já“ nemá vlastní existenci, nebrání osobnímu proudu vědomí mít vlastní historii a kvality, které jej odlišují od jiných. Řeka může být zanesena sedimenty, znečištěna odpady z papírny nebo být čistá a průzračná bez ohledu na to, jestli po ní pluje nebo nepluje loď. Stav řeky v daném okamžiku je obrazem, výsledkem její historie. Stejným způsobem jsou individuální proudy vědomí obtěžkány výsledky pozitivních nebo negativních myšlenek, stejně jako stopami, které ve vědomí zanechaly činy a slova, vzniklé z těchto myšlenek. Cílem duchovní praxe je postupná očista té řeky.

Poslední stav průzračnosti je to, co se nazývá duchovní realizací. Jsou rozpuštěny všechny negativní emoce, všechny závoje, které zakrývají poznání, jsou odhrnuty. Nejde o to, vyhladit „já“, které nikdy ve skutečnosti neexistovalo, ale pouze odhalit jeho podvod. Pokud by „ já“ skutečně existovalo, nebylo by nikdy možné, aby přecházelo z existence do ne-existence.


Zdroj: www.matthieuricard.org
Pro Jitřní zemi přeložila Anna Servanská


.....

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

A ρaraffin tantra can warm up thе beԁroom and
bаthroom to yourself. Тhe Vamachara style left
handeԁ path is done via touch, but уou'll want to head to one side of the bowl and stir about � tsp powdered green tea leaves into the mixture.

Also visit my web page; tantric massage london