Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

pondelok 18. apríla 2011

Abhidharma a Pradžňá

Vasubhandu bol významný buddhistický učiteľ, spoluzakladateľ školy Jogačára a odborník na náuky Abhidharmy. Práve jeho text Abhidharmakóša Bhasyam aj s jeho autokomentárom sa mi podarilo začať diaľkovo študovať. Nasledujúce je krátka esej, ktorú sme mali ako prvú vypracovať na danú tému. Kedže bola prijatá a hodnotená kladne, rozhodol som sa vám ju preložiť a predložiť. Prvá kapitola Abhidharmakóša Bhasyam definuje Abhidharmu a rozsiahlo sa zameriava na päť skándh, dvanásť ajatán a osemnásť dhátú. Študovať túto tému je pre mňa nesmierne prínosne, pretože, hoci som vedel, čo to napr. skandhy sú, teraz máme ďaleko širšiu perspektívu o danej téme. A hlavne, v buddhizme ide vždy o vhľad a praktické uplatnenie. Ako naznačujem v práci samotnej, vhľad nie je samozrejmosť a musí mu predchádzať Správny náhľad, ako to tu na mojom blogu už omieľam dookola. V práci je naznačený aj prístup k Náhľadu. K problematike skándh, ajatán a dhátu sa určite ešte vrátim. Asi najväčší posun som zaznamenal pri definovaní rúpaskandhy, ktorá sa často nesprávne prekladá len ako "forma", resp "tvar", čo je z pohľadu Abhidharmy (ktorá vlastne všetku buddhistickú terminológiu definuje veľmi detailne) úplný nezmysel.

Abhidharma a pradžňá

Verše 2a a 2b z Abhiddharmakosa Bhasyam od majstra Vasubhandua vravia:

Abhidharma je čistá pradžňá aj so všetkým, čo ju sprevádza.

Je tiež pradžňá a Pojednanie, ktoré privádzajú k dosiahnutiu čistej pradžni.


(pozn.: čistú pradžňu vždy sprvádza čistých päť skándh, atď.)

Preskúmajme najprv význam slova pradžňá. Džňá sa prekladá ako vedomie, poznanie a pra ako najvyššie. Bežný preklad je „múdrosť“, ale v závislosti od kontextu to môžeme to preložiť aj ako „čisté vedomie“. Slovo abhidharma: abhi znamená vyšší, takže to prekladáme ako „vyššia náuka“.

Takže na začiatku čítame, že Abhidharma je čistá pradžňá a takisto Pojednanie, ktoré môže priviesť k dosiahnutiu tejto čistej pradžni, alebo Abhidharmy v absolútnom zmysle slova.


V buddhistickej literatúre rozlišujeme tri druhy pradžni: dosiahnutej skrz načúvanie (v súčasnosti môžeme povedať že aj skrz čítanie), rozmýšľanie (o počutom) a skrz meditáciu. Takto môžeme povedať, že pojmy Abhidharma a pradžňá korešpondujú na viac, než jednej úrovni (čistá pradžňá, Abhidharma na absolútnej úrovni). Ako vo svojej lekcii povedal Lopon Malcolm, v buddhizme hovoríme v zásade o dvoch dharmách: dharma textu a dharma realizácie. Takže na začiatku musíme načúvať, alebo čítať tú prvú, aby sme dosiahli aspoň nejaké pochopenie (pradžňá), ako veci sú. Sám Buddha nám dal Vznešenú osemdielnu cestu a ako prvý bod nám dal Správny náhľad. Jediný spôsob, ako získať Správny náhľad, je skrz prvý a druhý typ pradžni. Prečo to je nevyhnutné? Pretože na základe štúdia začíname rozlišovať veci, začíname rozpoznávať prirodzenosť vecí (dhariem). Vo svojom komentári Vasubhandu hovorí, že samotné slovo Abhidharma označuje všetku pradžňu, ktorá vedie k dosiahnutiu Abhidharmy v absolútnom význame, či už je to poškvrnená pradžňá, prirodzená, či výsledok úsilia, to znamená úsilie načúvania, rozmýšľania a meditácie, každá sa nazýva Abhidharma. V tomto význame môžeme povedať, že nie je rozdiel medzi pradžňou a Abhidharmou aj na relatívnej úrovni a aj na absolútnej. Avšak v bežnom používaní označujeme slovom Abhidharma hlavne Pojednanie, či Pokladnicu, ktorá tvorí tretiu pittaku buddhistických písiem. Takisto pre slovo pradžňá: v bežnom použití prekladáme tento termín ako poznanie. Pristupovať k meditácii bez predošlého štúdia je cesta, ktorá nás môže priviesť na scestie.

Verš 3 vraví:

Mimo rozlíšenia dhariem nie je žiadny iný prostriedok, ktorý vedie k vyhladeniu poškvrnení a je to práve kvôli poškvrneniam, že svet putuje v oceáne existencie. Takže je to s ohľadom na toto rozlíšenie, prečo bola Abhidharma, ako vravia, vyslovená (Majstrom).

Ďalším krokom, ktorý musíme spraviť po premýšľaní je skutočná meditácia. Meditácia je spôsob, aspoň ja tomu verím, k dosiahnutiu Abhidharmy, či čistej pradžní, v absolútnom význame.

Ako sme čítali na začiatku Abhidharmakosa Bhasyam, čistá pradžňá je nepoškvrnená pradžňá. Preto nepoškvrnená pradžňá odpovedá čistému vedomiu Arahatov, vedomiu, ktoré nie je poškvrnené kléšami, vášňami, ako povedal Lopon Malcolm. V absolútnom zmysle sa pojem Abhidharma prekladá aj ako čisté vedomie, ktoré rozlišuje prirodzenosť dhariem. V komentári Vasubhandua čítame, že pojem Abhidharma nesie svoje meno, lebo predstavuje objekt najvyššieho poznania, čo je nirvána, a takisto charakteristiky dhariem.

Aby som to zhrnul: na absolútnej úrovni nie je vôbec žiadny rozdiel medzi Abhidharmou a čistou pradžňou. Na relatívnej však hovoríme o troch druhoch pradžni a o tretej pittake, alebo abhidharmakoše.

-----

3 komentáre:

Arjunai povedal(a)...

Vytrvaj, a zverejni aj dalsie temy...

Katarina povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
Anonymný povedal(a)...

napísal si to výstižne, teším sa na ďalšie príspevky! :)