Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

streda 9. novembra 2011

Čhögjal Namkhai Norbu Rinpočhe - Ani koza, ani ovca

Rozhodol som sa preložiť a poskytnúť verejnosti krátky článok od ČhNN Rinpočheho, ktorý reflektuje situáciu okolo rôznych náuk na západe, predovšetkým takých, ktoré sa zdajú vychádzať z buddhizmu. Článok by som najradšej témeticky prepojil so sekciou napravo, ktorú som nazval "Dharma-Cola". Vlastne aj na popud v tomto článku tam tá sekcia je.

Z knihy: Ati Samten Gondzöd, The Ati Treasury Of Contemplation
Preklad z angličtiny: Karma Gyalpo Dondrub


Nevhodnosť príjímania a udržovania náuk "ani koza, ani ovca".

Všeobecne povedané, rozličné povozy, ktoré tvoria tri cesty odriekania, transformácie a samo-oslobodzovania, ktoré učil Pán Buddha, Kráľ Šákjov, najvyšší majster dzogčhenu Garab Dordže, veľký učiteľ Padmasambhava a tak ďalej, sú definitívne náuky, ktoré dokonale obsahujú všetko, čo je potrebné na ceste nasledovať. Dôkaz, že tomu tak je, je podporený skutočnosťou, že od starých čias až po naše dni, bezpočet praktikujúcich dosiahlo najvyššie stupne realizácie tým, že tieto autentické cesty nasledovali a v súčasnosti mnoho šťastlivých západniarov so zásluhami, skrz silu tejto pravdy prišli k Dharme a mnoho ďalších príde. Avšak, niektorí západniari, ktorí sami seba nazývajú „buddhistami“ tvrdia, že hoci tieto metódy náuky sú hlboké a esenciálne, musia byť adaptované na modernú psychologickú vedu, aby mohli dosiahnuť západniarsku myseľ, čo je ako povedať, že Buddhova náuka neposkytuje všetky faktory nevyhnutné pre realizáciu. Použijúc to ako zámienku,  a na základe ich sebeckých záujmov títo ľudia vezmú niečo tu, niečo tam a všetko spolu pomiešajú, vytvoriac niečo neurčiteľné, čo je slovami tibetského príslovia „ani voda, ani čaj, ani koza, ani ovca“ (po slovensky: ani ryba, ani rak, prekl.). Dajú tomu impresívny názov a napíšu niečo naoko veľmi zaujímavé a atraktívne, urobia pár seminárov, ktoré volajú „workšop“, aby ich vynález začal byť akceptovaný ako nový systém náuky. Ako môžeme vidieť, dneska sa tieto prázdne a povrchné aktivity množia.

                Týmto novým systémom náuk chýba akýkoľvek presný a dôveryhodný zdroj, ktorý môže garantovať ich autenticitu, ale možno toto je dôvod, prečo majú ľudia, ktorí sa o ne zaujímajú, dojem, že majú liberálnejšiu podstatu. Navyše, sú tu ľudia, ktorí silno uvádzajú, že tieto nové systémy náuk, ktoré nie sú „ani koza, ani ovca“, skutočne fungujú a prospievajú mysli tých, čo sa o ne zaujímajú. Ale ako môže malé momentálne šťastie založené na sebe strednom záujme a emóciách, byť považované za niečo „neobyčajné“?

                Nočný motýľ, fascinovaný svetlom lampy, ktoré je pre jeho oči prekrásne, hodí sa do plameňa. Jeleň, uchvátený zvukom flauty, ktorý je melodický pre jeho uši, padne do rúk lovcom. Včela, vábená vôňou kvetu, príjemnou pre jej čuch, sa zadusí v okvetných lístkoch, ktoré sa okolo nej zavrú.  Ryba, priťahovaná návnadou, ktorá je lahodná pre jej jazyk, je chytená na hák.  Slon, potešený dotykom s močiarom, ktorý je príjemný pre jeho telo,  sa utopí v bahne. Rovnako, malé momentálne šťastie, ktoré môžeme nájsť v mysli podmienej dualizmom, je iba niečo, čo obyčajní ľudia zažívajú skrz svoje zmysli, a preto podobné vyššie zmieneným príkladom zvierat.  Naopak, najvyššie oslobodenie, ktoré úplne prekračuje dualizmus môže povstať len nasledovaním dôveryhodnej, autentickej cesty. Každé momentálne šťastie, ktoré neprekročilo prirodzenosť utrpenia, nezáleží na tom, aké je, je úplne odlišné od najvyššieho oslobodenia, ktorému sa učí vo Svätej Dharme. Toto môže byť jasne pochopené z Buddhových spisov a pojednaní neskorších učencov. Preto je extrémne dôležité, aby tí, ktorí túžia po oslobodení, zvážili úžitok voči risku, neklamali sa. Namiesto toho by mali prijať zodpovednosť jednať takým spôsobom, aby tieto extrémne vzácne a hodnotné náuky, ktoré mali vďaka svojim zásluhám to šťastie stretnúť, trvali dlho bez úpadku. -----

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

dobry clanok...diiik

Anonymný povedal(a)...

Аccording to the tantrа's relaxing Aquavana. Significa que, est? For me it has taken years if not lifetimes of learning how to hold this energy and then resting. Having the feet on the floor.

My web site: tantric massage london