Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

utorok 1. novembra 2011

Togden Šakja Šrí - Otvorenie Dverí Oslobodenia

O tomto výnimočnom praktikujúcom z pomerne nedávnej doby (1853-1919) som už raz písal TU. Nedávno ma zaujala jedna pasáž zo životopisnej knihy o ňom, ktorá, podľa mňa, oplýva neobyčajnými radami nie len pre praktikujúcich dzogčhenu. Dolu uvedenému výňatku predchádzajú úvodné dzogčhenové praxe typu rušen a semdzin, ktoré sú v texte detailne uvedené. Potom nasleduje pasáž o rozvinutí pokojného stavu -šine-, ktorú nasleduje nasledujúci úryvok. ENJOY!


Výber z textu: Karma Gyalpo Dondrub                 Z knihy: Togden Shakya Shri, Life and Liberation of a Tibetan Yogi; od Khatog Situ Chökyi Gyatso, preklad do angličtiny Elio Guarisco, Shang Shung Publications
Preklad z angličtiny: Karma Gyalpo Dondrub

 
Neobyčajné stručné náuky, ktoré uvádzajú prirodzenosť mysli, nazývanéOtvorenie Dverí Oslobodenia

Aby si zotrvali v pokojnom stave bez podpory objektu (mtshan med kyi zhi gnas), zaujmi pozíciu a pohľad Vairočanu, ako pred tým.  Na korune svojej hlavy si vizualizuj Majstra, ktorého láskavosť je ťažké oplatiť.  Vrúcne ho invokuj. Potom, čo sa Majster rozplynul do teba, uvoľni sa v čistej prítomnosti a budeš zažívať hladkú prázdnu otvorenosť: to je pokojný stav (gnas pa). V tomto stave zrazu povstanú myšlienky: to je pohyb (´gyu ba). To čo rozpoznáva stav nehybnosti a pohybu je čisté vedomie (rig pa).

Keď sa budeš pokúšať udržať tento stav po dlhý čas, myšlienky budú narastať, Toto označuje úvodné štádium pokojného stavu. Zotrvaním v tomto stave bez prerušenia zistíš, že myšlienky postupne ustávajú a pokojný stav sa samovoľne predĺži. Nakoniec, hoci tu bude pohyb myšlienok, toto pozmení tvoj pokojný stav len minimálne. To je známe ako prechodný pokojný stav.

Keď budeš stále pristupovať k meditácii takýmto spôsobom,  budeš nakoniec schopný ostať v pokojnom stave tak dlho, ako si budeš želať.  Pocit spokojnosti a prebudenosti bude charakterizovať tvoju skúsenosť. Hoci sa môže pár myšlienok objaviť, tieto vôbec neovplyvnia pokojný stav. Toto je známe ako pravý pokojný stav. Získať stabilitu presne v tomto stave je úplne nevyhnutné.

Keď pozoruješ povahu tohto pokojného stavu, pozri sa priamo na povstávajúce myšlienky. Rozplynú sa do prázdnoty podobnej oblohe. Toto samotné je povstávanie intuitívnej jasnosti (lhag mthong). Ak zotrváš neprestajne v tomto stave, tvoja skúsenosť blaženosti a jasnosti narastie.

Avšak, je nevyhnutné, aby si si zachoval uvedomenie prázdnej prirodzenosti týchto skúseností a nezačal k nim byť pripútaný. Keď budeš praktikovať takýmto spôsobom, pokojný stav, pohyb myšlienok a čistá prítomnosť sa zjednotia do jedného. Hoci myšlienky povstanú, stanú sa prázdnymi. Toto sa môže nazvať stavom najvyššieho nerozdielneho vedomia (rtse cig chen po).

V tomto štádiu, keď budeš zaspávať, môžeš mať pocit, že prudko padáš zo zrázu, alebo budeš mať strašidelné sny. Ako budeš mať tieto skúsenosti, ako výsledok budeš spočívať dlhý čas v stave nesmiernej otvorenej jasnosti. Na záver príde pár momentov, v ktorých si budeš pripadať prebudený. Verím tomu, že toto sa nazýva žiarivá jasnosť. V tomto štádiu, mimo stáleho udržiavania zvýšeného vedomia/bdelosti, nie skutočne nič, na čo by si mal meditovať. Niekedy, počas spánku sa objavia body svetla a stanú sa väčšími a väčšími, až kým neožiaria celú miestnosť v ktorej si, ako za dňa. Všimol som si, že sa žiarivá jasnosť a body svetla, ktoré som práve opísal, manifestujú striedavo.

Zistíš, že zotrvávaním v praxi s intenzívnou oddanosťou k Majstrovi, sa skúsenosť blaženosti a jasnosti, ktorú si mal pred tým, úplne vytratí. Pokojný stav tiež nebude taký intenzívny. Neposudzuj to v zmysle „to to je ono“, alebo „toto nie je ono“. Neuchopuj, či už si v prirodzenom stave, alebo nie, alebo či je prázdny, alebo nie. Počas spánku pocítiš, ako by sa tvoje vonkajšie prostredie a tvoje telo zmizli a v ten moment  sa zrazu preberieš vystrašený. Počas dňa príde stav, v ktorom budeš mať pocit, že okrem zotrvávania v stave bez rozptýlenia nie je absolútne nič, čo robiť. Podstatný bod je zotrvať v tomto stave.

Niekedy, keď sa zrazu manifestuje myšlienka, zakrič nahlas Phat a pozri sa priamo na prirodzenosť myšlienky. Inokedy zakrič Phat nasilu a zjednoť prítomnosť s esenciálnou realitou (dbyings) hľadením do oblohy. Kontemplujúc takýmto spôsobom, zažiješ stav, v ktorom tvoja okamžitá prítomnosť a vonkajšie javy už nemôžu byť rozlíšené ako oddelené entity. Keď nie si rozptýlený, je zažívaná široká otvorenosť v ktorej javy objavujúce sa ôsmym typom vedomia už nie sú uchopované ako skutočne to, či ono. Keď si rozptýlený, táto skúsenosť sa neobjaví.

V tomto štádiu príde mnoho momentov rozptýlenia a zábudlivosti. Kvôli tomu je podstatné udržiavať prirodzený stav znovu a znovu skrz ostražitú bdelosť. Ešte aj počas spánku si budeš niekedy vedomý minimálnej žiarivej jasnosti. Niekedy tu nebude jasnosť,  ale skúsenosť širokého otvoreného priestoru a príležitostne teba a aj prostredie okolo teba ožiari žiarivá jasnosť. Teraz aj potom sa budú sny manifestovať spontánne v rozľahlosti čistej a okamžitej prítomnosti a potom sa oslobodia samy v sebe. Myslím si, že tieto manifestácie sú holé a nestrojené vedomie (tha mal pa´i shes pa), pravý stav osvietenia, autentická kondícia cítiacich bytostí, rozpoznanie základnej prirodzenosti skutočnosti (chos sku).

Ako sa vysvetľuje v dzogčhenových náukách, takýmto rozpoznaním dosiahneš realizáciu tregčhö a zavŕšiš tréning silnej projekcie thögal, ktorý rozpúšťa hmotné telo do masy svetla.

Povstávanie základných, prostredných a záverečných skúseností praxe práve vysvetlené, realizácia prirodzeného stavu, prítomnosť, alebo absencia prekážok a odchýlení, a tak ďalej, závisí výhradne na šírke oddanosti k tvojmu Majstrovi. Kvôli tomu ja, starý žobrák, invokujem výhradne Majstra. Vďaka mojej hlbokej oddanosti voči nemu som dosiahol skrz jeho láskavosť, máličko realizácie. Ak budú praktikújúci v budúcnosti  vážne oddaní Majstrovi, uvedomia si, že všetky esenciálne a hlboké body náuky ležia v tomto samotnom. Preto radím všetkým praktikujúcim, aby ochraňovali invokáciu Majstra vo svojom srdci. Hoci máš poznanie prirodzenosti mysli, pokiaľ tu nie je žiadne zdokonalenie tohto poznania, nebude tu žiadny pokrok v realizácii. Prostriedky pre rozvoj poznania sú esenciálne a najlepším z nich je oddanosť Majstrovi. Preto si opakovane vizualizuj Majstra na korune svojej hlavy a modli sa k nemu, až kým tvoja myseľ nebude integrovaná s jeho mysľou. Toto naisto prehĺbi tvoje poznanie.

Keď povstane päť hrubých jedov, nepotláčaj ich: pozri sa priamo na ich prirodzenosť a oni sa stanú rozľahlou otvorenosťou, ktorá je múdrosťou. Keď počuješ negatívne a rozrušujúce slová, ako sú falošné obvinenia a podobne, pozri sa priamo na prirodzenosť týchto slov a samo-oslobodenie sa objaví. Ak si schopný to robiť, zažiješ veľký pokrok.

Ako začiatočník, keď sa budeš snažiť zotrvať v poznaní prirodzenosti mysli, budeš posadnutý ospalosťou, nedostatkom jasnosti, zatemnením, atď.  aby si prekonal tieto problémy, použi nasledovné metódy: ak si rozptýlený, nechaj telo a myseľ spočívať uvoľnene a s polo zavretými očami hľaď dolu k svojmu sedadlu. Ak je myseľ zahmlená, zdvihni pohľad k oblohe a trochu utiahni svoje vedomie. Ak si ospalý, pretoč svoje oči dozadu. Keď ťa premôžu myšlienky, je dôležité si ich všímať uvoľnene s čistým vedomím. Takýmito spôsobmi prekonáš všetky poškvrny.

Môj dharma brat Čhöpel ma opakovane žiadal, aby som napísal hlboké inštrukcie, ktoré mu budú k úžitku. Nemám najmenšiu kvalifikáciu a nie je vhodné pre starého tupca, ako som ja, písať očarujúce klamstvá. Avšak, neschopný odmietnuť jeho žiadosť, potom, ako som invokoval Tenpe Ňjima, Útočisko, ktorého láskavosť sa nedá oplatiť, ja, starý žobrák Šakja Šrí, som napísal tieto inštrukcie v noci pri svetle maslovej lampy.

Som zvedavý, či tieto stručné náuky mysli sú užitočné,
Pre tých s nižšou inteligenciou, ako som ja.
Ak som spravil nejakú chybu, priznávam ju v stave Samantabhadru.
Nech tieto zásluhy dozrejú a oslobodia bytosti.

Eka pratištha ho!

-----

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

Α ѕelect numbег οf Tantra employeeѕ
worκing in the Сhеatham St Wοοdshed Studiοѕ οn а full size one.
The fifth anԁ eighth mау be the Aqua-Jet Foot Massagе tantгa by
Brookѕtοne, whiсh fеatures locаl Ligne St
Barth proԁucts. Do this several times a year we do our ѕeasοnal collection.Hеre іs my weblog - tantric massage

Wedding sherwani povedal(a)...

It really is good to possess the capacity to examine a great high quality article with practical specifics on topics that plenty are interested on. The stage that the information indicated are all first hand on reside experiences even guide a lot more. Proceed performing what you do as we really like readi?-