Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

nedeľa 12. februára 2012

Čhokji Ňjima Rinpočhe - Rozpoznanie

Z knihy "Indisputable truth" od Chokyi Nyima Rinpoche preložil: Karma Gyalpo Dondrub

    Realizácia "prázdnoty okrášlenej najvyšším zo všetkých aspektov, nerozlíšiteľnej od nemennej, veľkej blaženosti" je základný stav od samotného počiatku. Je to myšlienok prostá prebudenosť, ktorá prestupuje všetku existenciu a mier, samsáru a nirvánu. Keď sa toto uskutoční, nie je nič, na čo by sa malo meditovať ako na objekt. Je to úplne za dualistickými konceptami "ja, meditujúci meditujem na toto, objekt". Je to prvotný stav samotný - neoddetliteľný základ aj dozretie. Cvičenie sa v tom je ako normálna meditačná prex, ktorú bežne robíme, keď udržujeme stav kľudu, šamatha s bdelosťou, alebo si vizualizujeme božstvo, ako objekt. Nie je to rovnaké ako prax dosahovania ďalšieho vhľadu, vipašjana. Hoci tu nie je ani za špičku vlasu ničoho, čo by sa malo kultivovať, nesmie tu byť ani rozptýlenie čo i len na chvíľku. Veľkému majstrovi Lingdže Repovi kázal jeho  majster meditovať na vnútornú prirodzenosť, praktikovať mahámudru a robiť meditačné sedenia - sadnúť si a ostať na ústraní, čo aj spravil. Praktikujúc takto prešiel štyrmi štádiami mahámudry. Nakoniec sa všetky jeho koncepty meditácie a nemeditácie úplne rozplynuli. Potom napísal tieto riadky:

    Môj učiteľ mi povedal, "Medituj na vnútornú prirodzenosť."
    Ja som meditoval a meditoval.
    Teraz sa meditujúci a objekt meditácie rozplynuli.
    Moje sedenia a prestávky sa rozpadli.
    Čo mám teraz robiť?

    Na začiatku musí mať praktikujúci určitú prítomnosť mysli. "Bdelosť" tu znamená byť pozorný. V skutočnosti sú tu dve tradičné slová pre tento stav: bdelosť (mindfulness) a pozornosť (watchfulness). Pozornosť je jemnejší stav konceptuálnej mysli, ktorá dáva pozor, či sa meditácia vytratila, alebo nie. Je to akási subtílna hliadka držiaca stráž, ktorá je stále prítomná v prvých dvoch štádiách mahámudry, Jednobodovosti a Jednoduchosti. Neskôr aj táto odpadne, takže človek nemôže povedať, že je tu akt meditácie, nejaký objekt, na ktorý sa medituje, alebo prebieha nejaká meditácia. To je to, čo myslel Lingdže Repa, keď povedal, že sa dostal za meditačné sedenia a prestávky.

    Pre začiatočníka v dzogčhene, je autentická prax rigpy rovnako prostá pocitu meditujúceho a meditačného objektu, ale takýto stav netrvá veľmi dlho. Je to len krátky moment. U pokročilého praktikujúceho nie je tento moment prerušený, pokračuje dňom a nocou. Táto úroveň bezusilovnej bdelosti (mindfulness) sa nazýva "všetko prestupujúce vedomie" (awareness). Avšak, povaha krátkeho momentu začiatočníka a zavŕšenej neprerušovanej realizácie je úplne rovnaká. Tiež tu nie je subjekt a objekt meditácie. Nie je to len idea neduálneho stavu, ale skutočný neduálny stav. "vedomie spočívajúce živo prebudené v jeho prirodzenom stave" znamená umožniť mu, aby to tak bolo. Jednoducho nechajte prítomnú prebudenosť nahú, sviežu, živo prebudenú byť, aká je. Toto samo o sebe je prosté meditujúceho a objektu meditácie. Nepomenovávajte tento jasný, prázdny stav mysli. Nemyslite si "Teraz je tu vedomie!", alebo "Toto je ono!", alebo "Musím toto držať a tomuto sa vyhnúť!"Nezamestnávajte sa nádejou a strachom, prijímaním a odmietaním. Keď nie ste vtiahnutý do takéhoto konceptuálneho posudzovania, toto samotné je vnútorná takosť, myšlienok prostá prebudenosť, úžasná obyčajná myseľ. V tomto bode nemusíte skúmať, alebo pochybovať, či to je, alebo nie rigpa; je to.

    Ani len netúžte po zlepšení, ani sa neobávajte zhoršenia v tomto neduálnom stave. Odhoďte všetky druhy podozrenia a pochýb. nenaháňajte dočasné koncepty. Nedajte sa chytiť do hrubých emócií, alebo jemných konceptov. Hlavnou praxou je jednoducho spočívať živo bdelý v tomto neduálnom vedomí. Metóda je voľne sa relaxovať a zostávať prirodzene. Úplne sa uvoľniť a nekontrolovať, či skúmať; ostať úplne prostý prijímania a odmietania - to je príhodná situácia, aby sme stretli prirodzenú tvár vedomia. Mimo toto nemusíte na nič iné meditovať.

-----

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Mаnу tantras mayreсommend refraining
from bringing valuable itеms sіnce they may not understanԁ it
or havе hеard of the viсious circlе?
The Sugaг Ray fгontman and lоngtime
love Carіn Kіngsland tied the knot at Zach Βrаff's home in Los Angeles.

Have a look at my webpage - Tantric Massage London