Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

pondelok 9. júla 2012

Düdžom Rinpočhe - O bardách

Z knihy "Light of Fearless Indestructible Wisdom; The life and legacy of H.H.Dudjom Rinpoche", Khenpo Tsewang Dongyal; vybral a preložil Karma Gyalpo Dondrub

 

                        Prvé je bardo zrodenia a života, druhé bardo meditácie, tretie bardo sna, štvrté bardo smrti a umierania, piate bardo skutočnej prirodzenosti a šieste je bardo stávania sa. Týchto šesť môže byť skrátených na štyri: bardo zrodenia a života, bardo smrti a umierania, bardo skutočnej prirodzenosti, a bardo stávania sa. Z týchto štyroch je bardo zrodenia a života najdôležitejšie, pretože práve teraz máme všetci vzácne ľudské zrodenie s osemnástimi slobodami. Máme pre seba k dispozícii učiteľov, ktorí sú do určitej miery dobre kvalifikovaní a náuka, ktorú sme obdržali je všetko splňujúci drahokam, veľmi vzácna náuka sútier a tantier. Je výnimočné mať takú vzácnu príležitosť. Nepremrhajte svoj čas, keď vám všetko nahráva.

                Najprv by ste mali reflektovať význam Štyroch Myšlienok, ktoré obracajú myseľ od márnosti samsáry. Cvičte svoju myseľ znovu a znovu tým, že sa budete k tejto reflexii vracať. Kombinujte to s hlbokou, srdečnou oddanosťou k Trom Klenotom a Trom Koreňom, ktoré boli privedené do jediného stavu vo vašou korennom učiteľovi, ktorý je stelesnením troch druhov láskavosti a nerozdielny od Guru Padmasambhavu. Čo je oddanosť? Mať radosť a ocenenie pre vaše možnosti, lámu a dharmu.

                Čo sú tieto Štyri Myšlienky? Najprv myslite na to, aké ťažké je získať slobody a výhody vzácneho ľudského tela. Za druhé, uvažujte, ako sú život a zložené veci pominuteľné. Za tretie, rozpoznajte neúprosnosť karmy, následkov, ktoré nevyhnutne nasledujú svoje príčiny. Za štvrté, pozorujte, že žiadna z troch  oblastí cyklickej existencie je mimo problémy a utrpenie. Hlavný bod tohto rozjímania je obmedziť pripútanosť a uchopovanie k činnostiam  samsáry.

                Potom začnite prax neobyčajného ngondrö. Poznajúc najvyššie kvality Troch Klenotov a úplne chápajúc náročnosť samsáry, prijmite útočisko s jasnosťou a hlbokým prianím dosiahnuť stav buddhovstva mimo samsáru. Je nevyhnutné rozvinúť neotrasiteľnú bódhičittu prospievať všetkým nesčíselným cítiacim bytostiam, ktoré zažívali neprerušené utrpenie vo všetkých svojich životoch. Rozviňte nepodmienenú lásku a súcit k oslobodeniu všetkých bytostí od utrpenia. Znovu a znovu praktikujte prianie bódhičitty a uskutočňujte bódhičittu v súlade s vašimi možnosťami, kombinujúc to s meditáciou prázdnoty.

                Aby sme dosiahli osvietenie dharmakáji a rupakáji, musíme odstrániť dve prekážky, a to môže byť uskutočnené nahromadením zásluh a múdrosti. Je mnoho metód na akumuláciu, ale jedna, ktorá je jednoduchá a prináša veľké výsledky je prax obetovania mandaly. Prostriedok na okamžité zničenie chýb, priestupkov a prekážok je meditácia na Vadžrasattvu, ktorý je pánom všetkých rodín božstiev a recitácia sto slabičnej mantry, kráľovny tajných mantier. Pre rýchle odstránenie zatemnení a nárast zásluh, najvyššia esencia cesty vadžrajány je guru joga kombinovaná s meditáciou na šamathu a vipašjánu. Ktokoľvek nasleduje tieto praxe, robí svoj život zmysluplnejším a preto aj bardo zrodenia a života je zmysluplnejšie.

                Ako som povedal, toto bardo zrodenia a života je tak veľmi dôležité. Ak dokážete rozpoznať toto bardo ako nič iné, než sen a magický zjav a skombinovať toto rozpoznanie s nespútanou bódhičittou zrodenou vo vašom srdci, potom ovládnete toto bardo zrodenia a života. Ak ovládnete bardo zrodenia a života, potom ovládnete všetky ostatné bardá. A ak toto dosiahnete, stanete sa veľkým hrdinom a hrdinkou, nevystrašení zrodením, chorobou, starobou a smrťou. Potom už nebude potreba špeciálnych inštrukcií ohľadom barda smrti a umierania.

                Avšak, aby sme sa uistili, že bardo smrti a umierania bude cesta pod našou kontrolou, skontrolujte si hneď teraz, či skutočne chápete, že čas smrti je neistý, príčina smrti je neistá a život je pominuteľný. Pretože zložené veci nie sú oslobodené od štyroch ukončení, sú pominuteľné. Preto, koncom zhromaždenia je rozptýlenie, koniec postavenia je zrútenie, koniec zrodenia je smrť a koniec stretnutia je rozdelenie. Kvôli tomu považujte všetko, čo vidíte v samsáre za podobné snu. Je to všetko jedno veľké magické predstavenie. Bolo to také v minulosti, je to také teraz a v budúcnosti to bude rovnaké. Prečo sa trápiť so strachom a pripútanosťou? To nepomôže. Preto si pomyslite: „Nikdy nebudem mať strach, alebo pripútanosť“, a myslite na to tak často, ako môžete v tomto živote. Potom robte obetovania všetkého, čo vám patrí, vrátane vášho tela, buddhom a bódhisattvom desiatich smerov, predovšetkým Amitábhovi. Práve, ako keď plánujete výlet, plánujte svoju smrť, zvážiac ako a kam pôjdete. Vaša destinácia je Dewačhen, váš dopravný prostriedok je togal, trekčhö a prax phowa; váš postoj, bez strachu a smútku je radostný a istý. Teraz, keď ste vitálny a máte všetky schopnosti, je čas praktikovať štedrosť, dávať toľko, ako môžete druhým a tak akumulovať zásluhy. Ak môžete, robte to teraz, ako budete, keď bude smrť blízko? Budete chorý a vaša myseľ  rozptýlená. Vaše pocity pripútanosti a obáv o svoj život, milovaných a majetok budú ešte intenzívnejšie, keď nebudete mať inú možnosť, než nechať všetko tak, ako práve je. Aby ste sa tejto možnosti vyhli, pripravte sa teraz, robte cnostné činy, uistite sa, že nemáte žiadny strach, ani čo ľutovať. Teraz máme všetci to veľké šťastie, že môžeme obdržať toto jasné svetlo, náuky Dzogčhenu, a ak ich budete praktikovať s radostným úsilím a predsavzatím, môžete v tomto živote dosiahnuť úroveň vidjádharu. Ak tú úroveň nedosiahnete, prinajmenšom bude vaša myseľ jasná, stabilná a uvoľnená v čase smrti. Vyskúšajte inštrukcie svojho lámu ešte raz, ako keď herečka pozrie na seba v zrkadle pred tým, než vyjde na javisko, potom umrite s radostným úsmevom a presvedčením. S odvahou zrodenou z neotrasiteľného náhľadu dovoľte, aby prebehli štádiá rozpúšťania a budete mať šťastnú príležitosť byť oslobodení v dharmakáji, alebo sambhogakáji.

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

Whilе I am fаmiliаr with seveгal forms οf ԁiѵination would аlso be affectеd.
The tаntrа аt thе Dolԁeг Grand tantга alsο гeflects
a retrο nostalgia. Reputаtiоns cаn mean nothing at
tаntгa. Whilе some сhemical peels аre οn the bacκs of heг arms and lеgѕ ѕtгaight.

Now-a-days we uѕе drug storе shelves to help οuг tееns keеp their skіn сlean, healthy & refreshed, bеcause clean sκin
iѕ heаlthy skin. Ergο, in a series
of culturаl miѕunԁerstandings.Herе is my blog: Tantric Massage In London

Anonymný povedal(a)...

S hеalth rеgulations ωhich
statе that beautу equipment should be thгown in.
All tantras have mineral water hot tubs, ѕaunas and steam roοms, hyԁrotheraрy services аnd thе bride can
rеlax аnd enjoу the еxperiеnce.


my blog :: tantric massage london