Tento blog je osobnou stránkou, ktorá nevyjadruje pozície a názory žiadnej konkrétnej skupiny, ale výlučne jeho autora.

pondelok 10. októbra 2011

Kráľ vytvárajúci všetko 2

Ďalšie ukážky z tejto fantastickej tantry. Viec info TU
Preklad: Karma Gyalpo Dondrub

25. Kapitola, ktorá demonštruje, že naša vlastná myseľ je učiteľ.

Počúvaj! Čisté a úplné vedomie každej bytosti v troch svetoch bez výnimky, je skutočný učiteľ. Pre tých, čo po stovkách a tisícoch kálp nepochopili, že ich vlastná myseľ je učiteľ, ja, najvyšší zdroj, sa manifestujem ako učiteľ ich mysli: načúvaj tejto náuke!
               
                Z čistého a úplného vedomia, ktoré je univerzálnou príčinou, ja, najvyšší zdroj, emanujem päť elementov, prirodzenosť mysli. Takto potom povstáva päť učiteľov čistého a úplného vedomia. Dimenzia je sambhogakája, náuka je odovzdaná skrz vlastnú prirodzenosť, to čo je odhalené, je naša vlastná prirodzenosť.

                Učiteľ sambhogakáji neposudzuje základný stav a nekomunikuje niečo externé, čo sa dá konceptualizovať. Päť učiteľov čistého a úplného vedomia učia skutočnú podstatu reality.

                Prvotná múdrosť čistého a úplného vedomia sa manifestuje ako učiteľ vo forme z elementu zeme a neučí skrz slová a písmo: komunikuje svoju vlastnú prirodzenosť priamo. Bez posudzovania v zmysle ja a druhí, odhaľuje stav rovnosti bez posudzovania (non-discursive). Po jeho pochopení sa bytosti troch svetov stanú rovné Buddhom a bez úsilia si uvedomia/zrealizujú tú skutočnosť, ktorá bola objektom ich úsilia.

                Prvotná múdrosť čistého a úplného vedomia sa manifestuje ako učiteľ vo forme z elementu vody...ohňa...vzduchu a neučí skrz slová a písmo: komunikuje svoju vlastnú prirodzenosť priamo. Bez posudzovania v zmysle ja a druhí, odhaľuje stav rovnosti bez posudzovania (non-discursive). Po jeho pochopení sa bytosti troch svetov stanú rovné Buddhom a bez úsilia si uvedomia/zrealizujú tú skutočnosť, ktorá bola objektom ich úsilia.

                Prvotná múdrosť čistého a úplného vedomia sa manifestuje ako učiteľ vo forme z elementu priestoru a neučí skrz slová a písmo: komunikuje svoju vlastnú prirodzenosť priamo. Bez posudzovania v zmysle ja a druhí odhaľuje stav nerozdielnosti.

                Títo učitelia, ktorí sa manifestujú všetkým bytostiam troch svetov učia skrz svoju prirodzenosť: vďaka nim môžu všetci zrealizovať pochopenie!

                Počúvaj! Keďže vy všetci ste vytvorení mnou, vy deti troch svetov ste moje deti, rovné mne, najvyššiemu zdroju. Vy ste mnou, nerozdielne odo mňa, tak sa vám manifestujem a skrz päť učiteľov mojej prirodzenosti učím jediný stav piatich esencií (elementov). Ja som jediný stav, ja, najvyšší zdroj: vy ste tiež, musíte si tým byť úplne istí!

                Počúvajte bytosti troch svetov! Keby som ja neexistoval, ani vy by ste neexistovali. Keby ste vy neexistovali, päť učiteľov by sa nemanifestovalo a náuka o stave nerozlišovania (non-discursive state) by nebola odovzdaná.


26. Kapitola, ktorá demonštruje, že dokonalosť mimo úsilie nie je niečo, na čo sa medituje

                Počúvaj, veľká bytosť! Čisté a úplné vedomie, ktoré prekračuje myšlienky a vysvetlenie, je lampou všetkých učiteľov, a takto je najvyššie chválené. Keďže je podstatou náuky, je rovné Maňdžušrímu. Prekračuje čin, je spontánne dokonalé, prirodzenou blaženosťou.

                Je základom morálky a všetkých nekonečných jednaní, ktoré vedú k ceste oslobodenia. Je univerzálnou cestou, matkou všetkých osvietených. Ak by neexistovalo, nebola by žiadna cesta, takže ja som najvyššou cestou k oslobodeniu.

                Univerzálna cesta je jemná a ťažko pochopiteľná, nerozlišujúca (non-discursive) a mimo koncepty. Nemôže byť lokalizovaná, či objektifikovaná, nemôže byť obmedzená konceptmi a prekračuje všetky myšlienky. Slová to neobsiahnu, a ani to nespadá do oblasti zmyslovej skúsenosti tvaru a farby. Ťažko ukázateľné a preskúšateľné, nie je tu vôbec nič konkrétne, čo sa dá definovať.

                Niektorí askéti minulosti postihnutí chorobou pripútanosti k meditácii a viere, že majú zakladať na obmedzených slovách ich učiteľov, nasledovali koncepty, ako jeleň ženúci sa za fatamorgánou. Ale skutočná cesta nemôže byť ukázaná slovami. Ja by som tiež chybil, keby som sa pokúšal ukázať realitu.

                Čisté a nečisté sú nerozdielne, nezrušiteľné spojené. Tma múdrosti, ktorá nerozlišuje žiadnu formu a lampa jasnosti, ktorá všetko bez prekážok osvetľuje, sú obidve za myšlienkami. Prirodzene pokojná kondícia je najvyššou kontempláciou.

                „Skutočne vidieť“ znamená uvidieť, že nie nič k videniu: to sa nazýva „oko vševedúcnosti.“

                „Rozpoznať priestoru podobnú prirodzenosť mimo stred a okraje“ znamená zotrvať v najvyššej rovnosti za prijímaním a odmietaním.

                Myseľ a jej karmické tendencie sú nerozlučne integrované.

                Všetky javy, ktoré sa objavujú a stávajú sa objektom našich konceptov sú iba našimi ornamentmi, takže ich nesmieme ani odmietať, ani sa ich vzdávať. Bez posudzovania ich môžeme vychutnať!

                (Hoci niekto vykonal) negatívne činy zakázané všetkými, ako je päť vášní, či päť činov s okamžitým následkom, pri vstupe na cestu čistoty človek obdrží najvyššie kvality a nemusí sa vzdať ani žien, atď.

                Tí,  ktorí vkladajú svoju vieru do logiky histórie a jej významu a ktorí prevádzajú obmedzené jednanie, ktoré vyplýva zo stabilizácie troch kontemplácií, sa odchyľujú od náuky mimo úsilie, takže ostávajú v klame. Seba-dokonalosť mimo činy zotrváva v spontánnom šťastí.

                Podstata veľkej samo-povstávajúcej múdrosti je bez zmätku alebo zmeny a prekračuje všetky definície.

                Nektár prirodzenej dokonalosti eliminuje utrpenie úsilia. Dokonalosť, ktorá prekračuje činy je prirodzená kondícia.

                Počúvaj, veľká bytosť! Keďže všetky javy sú prirodzenosťou čistého a úplného vedomia, ktoré je nesmiernou sférou, nie čo vyžarovať, alebo zjednocovať, nie je zrod ani zánik: bez blokovania čohokoľvek, toto je prirodzená kondícia.

                Podobne, ako obloha, podstata tohto stavu nerozlíšenia (non-discursive state) vždy existovala mimo slová a myšlienky.


-----

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

:)